شناخت هنر گرافیک 1

بسم الله الرحمن الرحیم 

با سلام حضور خانم ها و دختر خانم های عزیز که در این ترم درس شناخت هنر گرافیک 1 را به هم گذراندیم طبق جدول تقسیم بندی شده سوآلات بخش های مختلف ارسال گردیده است تعدادی از دانشجویان محترم هنوز اقدام به ارائه سوالات بخش خود نکرده اند چنانچه تا روز پنج شنبه 28 آذر سوالات ارسال نشود امتحان بصورت تشریحی بر گزار خواهد شد . در ضمن نظرات خود را در باره چگونگی برگزاری و شیوه  تدریس این درس را بصورت خصوصی یا عمومی ارسال فرمائید شرکت در این نظر سنجی در امتیازات شما تاثیر خواهد داشت . نظر مثبت یا منفی مهم نیست مهم نظر شما است . می توانید بدون نام نظرات خود را ارسال نمائید . باتشکر

ردیف

فصل

 خانم ها   و دختر خانم ها

ارائه سوالات

1

اول

 قبادی –  محمودی

-

2

دوم

کشاورزی – مرادی

-

3

سوم

علاسوند – نگار کاظمی

+

4

چهارم

شفیعی – تن زاده

+

5

پنجم

هانیه ابراهیم – کریمی

+

6

ششم

قاسم شعار – مرزبان

-

7

هفتم

قزی – یزدی

-

8

هشتم

شکری – کهن قوی – نیکبخت

-

9

نهم

ژیلا کریمی – همتی

+

10

دهم

ملیکا باقری – غفاری

+

11

یازدهم

شجاعی  -ابراهیمی

+

12

دوازدهم

قزلو- بهنام

-

13

سیزدهم

تن زاده –نوریان

-

14

چهاردهم

عرب – اسودی

+

15

پانزدهم

بچم – عبدی پور

+

/ 0 نظر / 114 بازدید