هفته هفتم کلاس مجازی

بسم الله الرحمن الرحیم

سلام به دانشجویان عزیز و گرافیستهای محترمی که  با اونها درس  صفحه آرایی را داریم . این جلسه به دلیل عزیمت تعدادی از دانشجویان به شهرستان و امکان حضور نداشتن  کلاس را اینترنتی بر قرار میکنیم و من از هم اکنون ساعت  11 در این کلاس حضو.ر داشته و منتظر اعلام حضور شما به صورت پیام خصوصی یا پیام عمومی یا به صورت اس ام اس و ایمیل هستم بدیهی است عدم حضور در این کلاس مجازی غیبت منظور خواهد شد . این کلاس تا ساعت 5 بر قرار و ساعت دو تاریخ نگارش شما در قسمت نظرات ثبت خواهد شد .

دانشجویانی که  ساکن تهران هستند می توانند به سایت  مراجعه نمایند.

 دانشجویان عزیر از شش سوآل زیر به سه سوال پاسخ دهید

1- چگونه نظم مناسب حروف در مراحل تالیف ،ترجمه ، انتخاب حروف میتوان ایجاد کرد ؟

2- ویژه گی های  تعیین حروف و نکات قابل توجه در این خصوص چیست ؟

3- نوع حروف مناسب برای  یک حادثه قتل ، صفحه شعر و ادبیات گزارش اقتصادی و صفحه مد و زیبای پیشنهاد  کنید . بدون در نظر گرفتن  مقیاس حروف ، نام قلم مناسب برای هر یک از چهار مورد را بیان کنید .

4- خط کرسی راتعریف کنید ؟

5- در چه مواردی  صفحه آرایی می تواند بدون توجه به صفحه مقابل طراحی گردد و در این گونه موارد فاصله اطراف صفحه و مطالب چگونه در نظر گرفته خواهد شد ؟

6- اجزا و مطالب ثابت روی جلد را نام ببرید ؟

توضیح :

دانشجویان پاسخ دهنده به هریک از مطالبی که در وبلاگ گذاشته می شود  به سه گروه تقسیم خواهند شد .

گروه اول :10 امتیاز وب

 دانشجویانی که پاسخ را در مدت مقرر پاسخ ارائه دهند ( از تاریخ درج مطلب به مدت یک هفته ) 

گروه دوم :5 امتیاز وب

 آندسته از دانشجویان که پس از مهلت مقرر شده پاسخ ارسال نمایند

گروه سوم :کم کردن 5 امتیازاز امتیاز فعالیت کلاس

دانشجویانی که پاسخ سوآلات را  در وبلاگ ارائه نکردند .

برای عدم کم کردن امتیاز فعالیت کلاس گروه سوم  لازم است به هر شش سوآل هر جلسه پاسخ دهند .

اما در باره مطالبی که در این جلسه مجازی قرار بود ارائه شود با توجه به اینکه یونی فرم های  روی جلد به مرحله نهایی رسیده و قرار است هر دانشجو پنج روی جلد با موضوعات متفاوت با یونی فرم ثابتی که انتخاب شده طراحی و ارائه نماید توضیحاتی در باره ویژه گی های طراحی روی جلد مجله در این قسمت درج می شود :

نکات‌ مهم‌ درباره طرح‌ روی‌ جلد مجله‌

مخاطبان‌ مطبوعات‌ در جریان‌ ارتباط‌ بصری‌ با مطبوعات‌، ابتدا صفحه‌ اول‌ روزنامه‌ و روی‌ جلد مجله‌ را می‌بینند. بنابراین‌ توجه‌ به‌ صفحه‌آرایی‌ صفحات‌ اول‌ روزنامه‌ها و روی‌ جلد مجله‌ها از اهمیت‌ به‌سزایی‌ برخورداری‌ است‌.

1. در ارتباط‌ با طرح‌ روی‌ جلد مجله‌ همیشه‌ چنین‌ استنباط‌ می‌شود که‌ روی‌ جلد مجله‌ نمایانگر مطالب‌ درون‌ مجله‌ است‌.

بنابراین‌ اگر طراحی‌ روی‌ جلد مجله‌ دارای‌ ترکیب‌بندی‌ نامناسب‌ باشد، این‌ باور در خواننده‌ به‌ وجود می‌آید که‌ مطالب‌ درون‌ مجله‌ هم‌ از نظر محتوایی‌ بی‌ارزشمند.

2. طرح‌ روی‌ جلد اگر چه‌ در بعضی‌ از موارد در ارتباط‌ مستقیم‌ با مطالب‌ داخل‌ مجله‌ نیست‌، ولی‌ نباید از نظر طراحی‌ و انتخاب‌ عناصر و عوامل‌ هنر گرافیک‌، روی‌ جلد مجله‌ طوری‌ باشد که‌ به‌ نظر متضاد با مطالب‌ داخل‌ مجله‌ بیاید.

3. در واقع‌ بهتر است‌ که‌ بین‌ مطالب‌ درون‌ و اهداف‌ مجله‌ و طرح‌ روی‌ جلد و فرهنگ‌ مخاطبان‌ مجله‌ هماهنگی‌ وجود داشته‌ باشد. یک‌ مجله سیاسی‌ از نظر طراحی‌ روی‌ جلد، سبک‌ و روالی‌ را مورد توحه‌ قرار می‌دهد که‌ متناسب‌ با اهداف‌ مجله‌ است‌. به‌ همین‌ ترتیب‌ یک‌ مجله تخصصی‌ هم‌ در رابطه‌ با مخاطبان‌ خود و محتوای‌ مجله‌ باید به‌ طراحی‌ روی‌ جلد، از نظر سبک‌ و نحوه ارائه‌ اهمیت‌ بدهد.

4. عکس‌ یا طرح‌ روی‌ جلد مجله‌ باید در جریان‌ ارتباط‌ بصری‌ با خوانندگان‌، گیرا باشد و فوری‌ بر خواننده‌ تأثیر بگذارد. در واقع‌ طرح‌ روی‌ جلد مجله‌ باید طوری‌ باشد که‌ از فاصله نزدیک‌ و دور در حد یک‌ پیاده‌رو، بتواند جذابیت‌ بصری‌ خود را بنمایاند، ضمن‌ این‌که‌ از نظر ظاهر باید طوری‌ طراحی‌ شده‌ باشد که‌ در میدان‌ رقابت‌ با بقیه نشریات‌ در بساط‌ عرضه مطبوعات‌ و تنوع‌ رنگ‌ها، گم‌ نشود. بسیاری‌ از طرح‌های‌ جالب‌ روی‌ جلد مجله‌ها در فاصله دو پیاده‌رو، یا یک‌ خیابان‌ و یا در طول‌ یک‌ اتاق‌ پذیرای‌، گیرایی‌ بصری‌ خود را زود از دست‌ می‌دهند.

5. در استفاده‌ از رنگ‌ در طرح‌ روی‌ جلد باید به‌ حدود مرزهای‌ طرح‌ در رابطه‌ با رنگ‌ها و رنگ‌ زمینه طرح‌ توجه‌ بشود. معمولاً از بالاترین‌ «کنتراست‌» بین‌ رنگ‌ها در طراحی‌ روی‌ جلد استفاده‌ می‌شود. انواع‌ قرمز، آبی‌، سیاه‌، نارنجی‌ و زرد دارای‌ تأثیر و گیرایی‌ خاص‌ خود هستند و معمولاً از فاصله دور، طرح‌ روی‌ جلد را قابل‌ رؤیت‌ می‌کنند. در طراحی‌ روی‌ جلد از کنتراست‌ رنگ‌های‌ اولیه‌ «قرمز ـ آبی‌ ـ زرد» و در نهایت‌ از بالاترین‌ حد کنتراست‌ رنگ‌ها استفاده‌ می‌شود، زیرا روی‌ جلد مجله‌ ابتدا باید در معرض‌ دید مخاطبان‌، خوب‌ خودنمایی‌ کرده‌ و به‌ نحو جالبی‌ نظر خواننده‌ را جلب‌ کند.

 

ضرورت‌ توجه‌ به‌ نکاتی‌ در خصوص‌ چاپ‌ عکس‌ روی‌ جلد

گاهی‌ اوقات‌ بنا به‌ ضرورت‌ و خط‌مشی‌ مجله‌ طرح‌ روی‌ جلد اختصاص‌ به‌ چاپ‌ عکس‌ اشخاص‌ پیدا می‌کند. دراین‌ گونه‌ موارد باید به‌ نکات‌ زیر در آرایش‌ روی‌ جلد توجه‌ کرد:

در مواردی‌ که‌ تصاویر اشخاص‌ زاویه دید خنثی‌ ندارند، باید دقت‌ کرد که‌ زاویه دید تصویر به‌ سمت‌ عطف‌ مجله‌ ـ یعنی‌ قسمتی‌ که‌ صفحات‌ مجله‌ منگنه‌ شده‌ است‌ ـ نباشد. بلکه‌ زاویه دید عکس‌ ب‌ سمت‌ «بازشوی‌» مجله‌ یعنی‌ به‌ سمت‌ چپ‌ باشد. رعایت‌ این‌ نکته‌ از نظر ارتباط‌ بصری‌ موجب‌ می‌شود که‌ نگاه‌ تصویر به‌ سمت‌ مطالب‌ داخل‌ مجله‌ معطوف‌ باشد. اگر مجله‌ به‌ زبان‌ انگلیسی‌ یا به‌ خط‌ لاتین‌ باشد و نوشته‌های‌ روی‌ جلد مجله‌ از چپ‌ به‌ راست‌ نوشته‌ شده‌ باشند، باید زاویه دید تصویر به‌ سمت‌ راست‌ باشد.

رعایت‌ این‌ نکات‌ ضمن‌ آن‌ که‌ زاویه دید تصویر روی‌ جلد را به‌ سمت‌ «بازشو»ی‌ مجله‌ هدایت‌ می‌کند نگاه‌ تصویر را از نظر هماهنگی‌ با جهت‌ نوشته‌های‌ روی‌ جلد هماهنگ‌ می‌سازد.

اگر در مواردی‌ زاویه‌ دید تصویر منطبق‌ با شرایط‌ استفاده‌ بر روی‌ جلد نباشد، می‌توان‌ هنگام‌ تهیه‌ گراور، زاویه دید عکس‌ را تغییر داد. البته‌ این‌ تکنیک‌ زمانی‌ قابل‌ استفاده‌ است‌ که‌ عکس‌، مربوط‌ به‌ شخصیت‌ معروفی‌ نباشد. زیرا خوانندگان‌ معمولاً با خصوصیات‌ ظاهری‌ شخصیت‌های‌ مشهور آشنایی‌ دارند و بلافاصله‌ متوجه‌ جابه‌جایی‌ و گردش‌ چهره‌، در عکس‌ چاپ‌ شده‌ بر روی‌ جلد مجله‌ می‌شوند.

 

چند نکته‌ دیگر

طرح‌ روی‌ جلد قرار است‌ روی‌ چه‌ نوع‌ کاغذی‌ چاپ‌ شود؟ نوع‌ و جنس‌ کاغذ روی‌ جلد مجله‌ و ارتباط‌ آن‌ با طرح‌ از نظر چاپ‌ اهمیت‌ بسیار دارد. گاه‌ طرح‌ روی‌ جلد، چنان‌ انتخاب‌ یا طراحی‌ می‌شود که‌ جالب‌ نظر باشد، ولی‌ به‌ دلیل‌ عدم‌ تناسب‌ با جنس‌ و نوع‌ کاغذ روی‌ جلد، پس‌ از طی‌ مراحل‌ چاپ‌ ریخت‌ جالبی‌ پیدا نمی‌کند.

توجه‌ به‌ مکان‌ عرضه مجله‌ برای‌ فروش‌ و اهمیت‌ دادن‌ به‌ فرهنگ‌ مخاطبان‌ در طراحی‌ روی‌ جلد، نکته مهم‌ دیگری‌ است‌ که‌ طراح‌ روی‌ جلد باید به‌ آن‌ توجه‌ کند.

صفحه‌آرایی‌ مجله‌، از روی‌ جلد گرفته‌ تا صفحات‌ داخلی‌، معمولاً با توجه‌ به‌ سلیقه‌ و فرهنگ‌ خوانندگان‌ و اهدافی‌ که‌ مجله‌ در نظر دارد، انجام‌ می‌گیرد. گاهی‌ اوقات‌ مجله‌ با نوآوری‌ در طراحی‌ و صفحه‌آرایی‌، سلیقه مخاطبان‌ را سمت‌ و سو می‌دهد و با رعایت‌ نظم‌ هنری‌ در کار و رعایت‌ قوانین‌ زیبایی‌شناسی‌ در کار، جایگاه‌ خاصی‌ را در میدان‌ رقابت‌ و بازار فروش‌ مطبوعات‌ پیدا می‌کند. پیش‌بینی‌ جذابیت‌ شکل‌ ظاهر مجله‌ در مکان‌ ارائه‌ و محیط‌ استفاده‌ در منزل‌ یا محل‌ کار و حفظ‌ هماهنگی‌ آن‌ از نظر زیبایی‌ با فضای‌ زندگی‌ مخاطبان‌ از ظرافت‌های‌ ذوقی‌ در طراحی‌ و صفحه‌آرایی‌ مجله‌ است‌.

 

رنگ‌ روی‌ جلد

در سیر تحول‌ شکل‌ ظاهری‌ مطبوعات‌، تجربه‌ نشان‌ داده‌ است‌ که‌ رنگ‌آمیزی‌ جالب‌ روی‌ جلد، بیشتر از تیترهای‌ هیجان‌انگیز تأثیر بصری‌ دارد.

رنگ‌آمیزی‌ زیبا در جریان‌ ارتباط‌ بصری‌ در فرصت‌ کوتاهی‌ بر خواننده‌ اثر می‌گذارد و با توجه‌ به‌ مقاومت‌ مخاطبان‌ در مقابل‌ جریان‌ بمباران‌ مانند پیام‌های‌ گوناگون‌، رنگ‌آمیزی‌ و ترکیب‌بندی‌ چشمگیر روی‌ جلد، بهتر می‌تواند نظر مخاطب‌ را جلب‌ کند.

در ارتباط‌ مکتوب‌، خواننده‌ باید ابتدا یک‌ تیتر جالب‌ را رؤیت‌ کند، آن‌ را بخواند و سپس‌ درک‌ کند. اگر چه‌ این‌ سه‌ عمل‌ از نظر ارتباطی‌ در زمانی‌ کوتاه‌ صورت‌ می‌گیرند، ولی‌ وقتی‌ که‌ پای‌ مقایسه‌ به‌ میان‌ آید، می‌بینیم‌ که‌ رنگ‌آمیزی‌ جالب‌ روی‌ جلد در یک‌ نگاه‌، زودتر اثر نافذ خود را بر مخاطبان‌ بر جای‌ می‌گذارد.

استفاده‌ از نهایت‌ اختلاف‌آفرینی‌ میان‌ رنگ‌ها در طراحی‌ روی‌ جلد، بیشتر به‌ این‌ سبب‌ است‌ که‌ مخاطب‌ ابتدا از نظر بصری‌ نگاهش‌ در بساط‌ روزنامه‌فروش‌ به‌ سوی‌ مجله‌ جلب‌ شود. به‌ همین‌ دلیل‌ استفاده‌ از رنگ‌های‌ سبز، قرمز، آبی‌، نارنجی‌، زرد، بنفش‌، سیاه‌ و سفید و انواع‌ دسته‌های‌ متضاد رنگ‌ها، ـ تضاد تاریکی‌ و روشنی‌ ـ و توجه‌ به‌ نسبت‌ سطوح‌ رنگ‌ها و انواع‌ کادربندی‌ رنگی‌ در روی‌ جلد، برای‌ غافل‌گیر کردن‌ نگاه‌ خواننده‌ در بساط‌ روزنامه‌ فروش‌ اهمیت‌ به‌سزایی‌ دارد. البته‌ توجه‌ به‌ سلیقه روز و حال‌ و هوای‌ سبک‌ه‌ای‌ متداول‌ در استفاده‌ از رنگ‌ها در مقطع‌ زمانی‌ نیز باید مدنظر باشد، زیرا حفظ‌ پویای‌ از نظر زیباشناسی‌ در طراحی‌ و صفحه‌آرایی‌ مجله‌، به‌ عنوان‌ اصلی‌ مهم‌ در شیوه طراحی‌ بصری‌، مجله‌ را مطابق‌ سلیقه روز زنده‌ نگه‌ می‌دارد.

همان‌طور که‌ قبلاً اشاره‌ شد، مطالب‌ و مواد بصری‌ مجله‌ در هر شماره‌ متفاوت‌ می‌شوند. بنابراین‌ برای‌ ایجاد جذابیت‌ و تضاد رنگی‌ در روی‌ جلد باید همواره‌ به‌ رنگ‌ مواد بصری‌ که‌ مورد استفاده‌ قرار می‌گیرند، توجه‌ کرده‌ و هنگام‌ استفاده‌ از آنها با تغییر رنگ‌ زمینه‌ و کادربندی‌های‌ متضاد کنتراست‌ رنگی‌ روی‌ جلد را حفظ‌ کرد. برای‌ مثال‌، ممکن‌ است‌ که‌ رنگ‌ عکس‌ روی‌ جلد گرایش‌ به‌ انواع‌ آبی‌ داشته‌ باشد، در این‌ صورت‌ استفاده‌ از رنگ‌ نارنجی‌ یا زرد در زمینه‌، کنتراست‌ رنگی‌ جالبی‌ به‌ وجود می‌آورد.

در طراحی‌ روی‌ جلد و بهره‌برداری‌ از انواع‌ رنگ‌ها، برای‌ دستیابی‌ به‌ بالاترین‌ کنتراست‌ رنگ‌، همواره‌ باید نوع‌ رنگ‌ مواد بصری‌ روی‌ جلد محاسبه‌ و در مقابل‌ از رنگ‌ متضاد آن‌ استفاده‌ شود. ضمن‌ آن‌ ک‌ توجه‌ به‌ توان‌ اثر بصری‌ انواع‌ سیاه‌، سفید و خاکستری‌ در طراحی‌ روی‌ جلد نباید فراموش‌ شود.

این مطلب برگرفته از http://prchy.blogfa.com/post-22.aspx

  

 

 

 

/ 0 نظر / 31 بازدید