در باره ژوژمان صفحه آرایی یکشنبه 11 تیر ماه 96

بسم الله الرحمن الرحیم

با سلام حضور دانشجویان عزیز و گرافیستهای محترمه  در درس صفحه آرایی  توضیحاتی
 در رابطه با ژوژمان در این یاد داشت برای شما درج میکنم تا با آرامش بیشتری  برای روز
 ژوژمان آماده بشید .

در روز یکشنبه  11 تیر ماه شاهد آثاری بدین شرح خواهیم بود

 

 عناوین  صفحه آرایی مجله

شکل ارائه

1

طراحی  لوگو مجله

20 در 20

2

طراحی گرید مجله

روز کالک یا کاغذ سفید

3

طراحی روی جلد و تبلیغ پشت جلد  حد اقل یکی و حد اکثر سه روی جلد

طرح گسترده و ماکت

4

طراحی  صفحه فهرست  مجله

طرح گسترده و ماکت

5

طراحی  دو صفحه مقابل هم داستان  

طرح گسترده و ماکت

6

طراحی  دو صفحه مقابل هم شعر   

طرح گسترده و ماکت

7

طراحی  دو صفحه مقابل هم گزارش   

طرح گسترده و ماکت

 

 

 عناوین  صفحه کتاب 

شکل ارائه

1

طراحی گرید کتاب

روز کالک یا کاغذ سفید

2

طراحی روی جلد ، عطف و پشت جلد   کتاب  وصایای امام علی علیه السلام

طرح گسترده و ماکت

3

طراحی روی جلد و پشت جلد  کتاب شعر

اختیاری

4

طراحی روی جلد و پشت جلد  کتاب شعر

اختیاری

5

طراحی صفحه عنوان  کوچک  

گسترده و ماکت

6

طراحی صفحه عنوان  بزرگ   

 

8

طراحی شناسنامه کتاب و فیپا

گسترده و ماکت

9

طراحی  صفحه فهرست

طرح گسترده و ماکت

10

طراحی صفحه تقدیم به

 

11

طراحی  دو صفحه مقابل هم

طرح گسترده و ماکت

 

 

 

 

 

 

 ارائه مجله :
 مجله ردیف های 1 تا 7  جدول پاسپارتو شده روی دیوار نصب می گردد
و از مجله بک ماکت نیز تهیه و منگنه شده تحویل داده خواهد شد

کتاب  :
صفحات قبل از متن پاسپارتو شده روی دیوار نصب و تنها از کتاب امام علی علیه السلام

 یک کتاب چاپ شده تحویل داد شود
توضیح جهت یاد آوری:
-1 گرید های کتاب و مجله باید باطراحی مجله و کتاب شما هماهنگ باشد  
-2همراه مواردی که ذکر شد بروشوری که شامل تمام نمونه آثار این ترم می باشد ارائه گردد   

جدول امتیاز ححضور و امتیاز کلاسی  با ششماره ردیف یعنی همان شماره ای که روی برگه کنترل پروژه درج شده بود اعلام شده تا کمی ابرو داری شود

امتیاز حضور

امتیاز کلاسی

ردیف

10

110

1

11

50

2

13

150

3

8

60

4

12

190

5

7

130

6

12

180

7

11

60

8

11

110

9

/ 0 نظر / 168 بازدید