جوجه ها رو آخر پائیز می شمارند

     بسم الله الرحمن الرحیم 

سلام به دانشجویان عزیز

 راستی کی میگه جوجه ها رو آخر پائیز می شمارند در نیمسال دوم تو بهار هم دست به شمارش می زنند تا ببینند جوجه ها چند تا هستن و چند تا از جوجه بودن رو سپری کردن  .

امان از دست این ترم بهمن که نه سر داره نه ته درست و حسابی کوتاه ،مختصر و دوست داشتنی برای  دانشجویان  در هر صورت این ترم هم به پایان خودش نزدیک می شود وبیش از سه یا چهار جلسه دیگر تا شمردن جوجه ها در بهار نمانده.

امید وارم که بتوانید از تمامی درسها نمره مادر پسندانه وپدر خوشحال کنندگانه ای به دست بیارید .

اما در همین گیرو دار آخر ترمی می خوام  توجه شما رو جلب کنم به یک فراخوان طراحی نشانه که پنج نفر برنده خواهد داشت وجوایزی از یک میلیون تا4000000 میلیون تومان اعلام شده امید وارم شما از برندگان این فراخوان باشید

این ادرس   سایت آرت آنلاین هست که این فراخوان توش درج شده  البطه اول با گالری کارهای من  اشنا خواهید شد بعد فراخوان را مطالعه نمائید

/ 8 نظر / 68 بازدید
ملت بلاگ

با یاری حق تعالی و سپاس از تیم قدرتمند ملت بلاگ و به شکرانه سال اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و جهاد مدیریتی توانستیم با افتخار سرویسی در خور شأن ملت ایران در جهت هر چه شکوفا شدن فرهنگ غنی و بی بدیل فارسی زبانان در سراسر دنیا بنا نهیم و به خود می بالیم که میزبان ملت ایران در امر وبلاگ نویسی هستیم.

ملت بلاگ

با یاری حق تعالی و سپاس از تیم قدرتمند ملت بلاگ و به شکرانه سال اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و جهاد مدیریتی توانستیم با افتخار سرویسی در خور شأن ملت ایران در جهت هر چه شکوفا شدن فرهنگ غنی و بی بدیل فارسی زبانان در سراسر دنیا بنا نهیم و به خود می بالیم که میزبان ملت ایران در امر وبلاگ نویسی هستیم.

ملت بلاگ

با یاری حق تعالی و سپاس از تیم قدرتمند ملت بلاگ و به شکرانه سال اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و جهاد مدیریتی توانستیم با افتخار سرویسی در خور شأن ملت ایران در جهت هر چه شکوفا شدن فرهنگ غنی و بی بدیل فارسی زبانان در سراسر دنیا بنا نهیم و به خود می بالیم که میزبان ملت ایران در امر وبلاگ نویسی هستیم.

ملت بلاگ

با یاری حق تعالی و سپاس از تیم قدرتمند ملت بلاگ و به شکرانه سال اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و جهاد مدیریتی توانستیم با افتخار سرویسی در خور شأن ملت ایران در جهت هر چه شکوفا شدن فرهنگ غنی و بی بدیل فارسی زبانان در سراسر دنیا بنا نهیم و به خود می بالیم که میزبان ملت ایران در امر وبلاگ نویسی هستیم.

ملت بلاگ

با یاری حق تعالی و سپاس از تیم قدرتمند ملت بلاگ و به شکرانه سال اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و جهاد مدیریتی توانستیم با افتخار سرویسی در خور شأن ملت ایران در جهت هر چه شکوفا شدن فرهنگ غنی و بی بدیل فارسی زبانان در سراسر دنیا بنا نهیم و به خود می بالیم که میزبان ملت ایران در امر وبلاگ نویسی هستیم.

ملت بلاگ

با یاری حق تعالی و سپاس از تیم قدرتمند ملت بلاگ و به شکرانه سال اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و جهاد مدیریتی توانستیم با افتخار سرویسی در خور شأن ملت ایران در جهت هر چه شکوفا شدن فرهنگ غنی و بی بدیل فارسی زبانان در سراسر دنیا بنا نهیم و به خود می بالیم که میزبان ملت ایران در امر وبلاگ نویسی هستیم.

ملت بلاگ

با یاری حق تعالی و سپاس از تیم قدرتمند ملت بلاگ و به شکرانه سال اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و جهاد مدیریتی توانستیم با افتخار سرویسی در خور شأن ملت ایران در جهت هر چه شکوفا شدن فرهنگ غنی و بی بدیل فارسی زبانان در سراسر دنیا بنا نهیم و به خود می بالیم که میزبان ملت ایران در امر وبلاگ نویسی هستیم.

فائزه اسماعیلی

به نام خدا سلام استاد ِ خوب و محترم دوره ی کاردانیم[لبخند] خوبین استاد؟ همچنان این جمله تون: "مهربان باشید" رو یادم هست و بیادم می مونه[لبخند]