کتاب گرافیک خبر

بسم الله الرحمن الرحیم

با سلام حضور جناب آقای کریمی ضمن تشکر از جنابعالی لطفا موارد ارسالی را به اقای راضای اطلاع داده تا لحاظ نمایند  ضمن تشکر از طراحی زیبایی که برای روی جلد داشتند چون فریم فیلم دیگر در تلویزیون از نظر المان بصری کار بردی ندارد پیشنهاد می گردد  از فریم فیلم  صرف نظر کرده و از همان کادر بدون سوراخ های فیلم استفاده شود  و از سه رنگ آر جی بی  رنگ های قرمز سبز و آبی که رنگ های  تلویزیون هستند در طراحی جلد با ترکیب پیشنهادی استفاده گردد بافتهای که در طراحی روی جلد  استفاده شده بود در این ترکیب استفاده شود

هو المصور در جای خود قرار نگرفته است

در صفحه 3 اسم نویسنده  و مولف جا افتاده

در فهرست باند طوسی حذف شود

در شناسنامه خطوط از سمت برش داخل صفحه بشوند

پشت آخرین صفحه فهرست  صفحه شماره 10 تقدیم به قرار می گیرد

در صفحه  تقدیم به عنوان کنار صفحه و شما ره صفحه حذف شود

توضیح عکسها از وسط چین به راست چین تبدیل گردد

در صفحه 24 مطالب خیلی به بالای عکس چسبیده است لطفا اصلاح گردد

صفحه 94تا 98 مطالب جدولها  از تنظیم های اولیه خارج شده لطفا اصلاح گردد

از صفحه 132 تصاویر وسط چین شده است لطفا راست چین شودمانند قبل

مجددا یاد آوری می گردد تمام زیر نویس های تصاویر راست چین باشد

در صفحه 143 زیر نویس تصویر بالایی در داخل مطالب امده لطفا اصلاح گردد
در صفحه 149 و 156و 156یک سطر با لای صفحه آمده که مربوط به مطلب صفحه قبل است با شیوه ای که می دانید مطالب به گونه ای جمع شود که آن یک سطر به صفحه قبل برگردد

صفحه 158 منابه از بالای صحه چیده نشود از بالای صفحه خالی باشد

لطفا از عکسهای صفحه 27 از نمونه های که تقدیم حضور کردم اسکن با دی پی آی بالا اسکن شود 

/ 0 نظر / 2 بازدید