سوآلات درس چاپ ماشینی

بسم الله الرحمن الرحیم

نمونه سوالات چاپ ماشینی

سلام به دانشجویان عزیز و گرافیستهای آینده تعداد 200 سوآل چهار گزینه ای طراحی شده که از این میان 22 سوال برای امتحان داده خواهد شد که پاسخ ندادن به 2 سوآل اختیاری خواهد بود و پاسخ به هر سوآل 1 نمره خواهد داشت.

نیمی از سوآ لات بسیار ساده و حتی در سوالات دیگر تکرار شده و این به این منظور است کهه دانسته های شما تقویت شود و اگر هر سوآل را به دقت مطالعه نمائید و گزینه درست را خوب درک کنید پاسخ برخی س<الات دیگر نیر خواهد بود نکته مهم این است که در ارائه سوالات روز امتحان ممکن است ردیف برخی از پاسخ ها جا بجا ارائه شود از این رو مهم است که پاسخ را فرا بگیرید نه اینک شماره گزینه درست را موفق و پیروز باشید .


1- مرغوب ترين كاغذ ها چه جنسي هستند؟

الف - كتان و پنبه       

ب - پرزدار  

ج - گلاسه       

د - هيچ كدام

2- پشت زدن کاغذ به چه دلیلی است؟

الف- مرکب کم                     

ب - کاغذ نامرغوب                   

ج - مرکب زیاد               

د - گزینه ی 2 و 3

3 - استفاده از پودر در سيستم پودر پاش براي چه منظور است؟

الف - جلوگيري از خشك شدن زود هنگام كاغذ

ب - جلوگيري از پشت زدن كار

ج - جلا دادن به كاغذ

د - هرسه مورد

4 - بین حروف در یک کلمه فارسی خطوطی وجود دارد که ممکن است با رنگ کردن خطوط دور نمایان شود.

برای از بنی بردن خطوط بین حروف فارسی در برنامه ................ بایستی نوشته های فارسی را................. کنید

الف - Weld/photoshap 

ب - Photoshap/coreldram

ج - Weld/coreldram

د - Coreldram/coreldram

5 - براي جلو گيري از خطا هاي مربوط به اور پرينت در نرم افزار هاي چون CORELDRAW , FREEHAND

 دکمه نمایش Overprint را در چه وضعيتي قرا ميدهيم .

الف - غير فعال ميکنيم تا اور پرينت نشود

ب - فعال ميکنيم تا اور پرينت بشود

ج - در وضعيت اوتو ماتيک قرار مي دهيم

د - درصآن را کنترل میکنیم
6 - درنوع کاربرد کاغذ،کدامیک از گزینه های زیر نادرست است؟

الف - کاغذهای گلاسه برای چاپ های نفیس

ب - کاغذهای نیشکر برای چاپ مطلوب تر

ج - هر چه کار دارای رنگهای بیشتر،استفاده از گلاسه با گرماژ پایین تر

د – کاغذ های نیشکر برای چاپ های نفیس

7 - OVERPRINT کردن کدام رنگ است که مانعی ایجاد نمیکند و رنگ زیرین روی آن تاثیرچندانی ندارد ؟

الف - سفید

ب - قرمز

ج – آبی

 د - مشکی 

 8 - کدام یک از نرم افزار های زیر جز نرم افزار های برداری نمی باشد؟

الف – COREL DRAW

 ب – IIIUSTRATOR  

 ج – FREE HAND

 د – PHOTOSHOP

 9 - ارسال فونت در نرم افزار هایی با ساختار برداری مثل کرل و فری هند در صورتی که فونت ها تبدیل به منحنی نشده باشد...........است.

الف - فرقی نمیکند   

ب - ضروری

ج - اهمیت چندانی ندارد 

د - غیر ضروری

10 -  فشرده سازی فایل ها هنگام ذخیره باعث چه چیزی می شود؟

الف - حجم فایل کم می شود و کیفیت بالا میرود.

ب - حجم فایل کم می شود و کیفیت پایین می آید.

ج - حجم فایل بالا می رود و کیفیت پایین می آید.

د - حجم فایل بالا می رود و کیفیت بالا میرود.

11- -کدام گزینه صحیح است؟

چگونه در نرم افزار های هم چون Freehand مشکلاتی در خروجی عکس ها به وجود می آید؟

الف - عکس ها در پوشه جدا گانه ای از فایل قرار دارد.

ب - پوشه ها با اسامی مشابه ذخیره می شود.

ج - وجود عکس های زیاد

د - همه ی اطلاعات در یک پوشه قرار دارد.

12 - در فرم سفارش طراحی و چاپ از کارفرما کدام مراحل چاپ را می نویسد؟

الف - پیش ازچاپ         

ب - چاپ      

ج - پس ازچاپ          

 د -هرسه مورد

13 - به طور معمول براي يک کار چاپي چند فرم سفارش لازم است و در کدام فرم سفارش نوع پوشش درج مي شود ؟

الف – چهار فرم سفارش - درتنها فرم سفارش چاپخانه

ب- دو فرم سفارش در 1- فرم سفارش ليتو گرافي

ج- سه فرم سفارش در1- فرم چاپخانه 2- ليتو گرافي

د – سه فرم سفارش در1- فرم سفارش طراحي و چاپ 2- فرم سفارش چاپ

14 - قسمت امولسیون را اصطلاحا چه مینامند واین قسمت در چاپ افست چگونه است؟

قسمت امولسیون را اصطلاحا ژله نیز میگویند.در چاپ افست معمولا ژله را ناخوانا می گیرند تا زینک خوانا و کار چاپ نیز خوانا چاپ میشود.اما گاهی پیش می آید در کار چاپ افست لازم است ژله خوانا و زینک ناخوانا باشد و آن هنگامی است که مثلا یک برچسب پشت شیشه ای چاپ شود.

15 - فیلم از چند قسمت اصلی تشکیل شده است ؟

الف-حامل قشر حساس (پایه) / قسمت رابط / امولسیون

ب- سطح رویی / قسمت رابط/ قسمت زیرین

ج-امولسیون/برومور نقره./کلور نقره./ یدور نقره.

د- حامل قشر حساس (پایه) / طلق شفاف / امولسیون

16 - كدام مورد شامل مواد تشكيل دهنده فيلم چاپ نيست؟

الف - حامل قشر حساس

ب - قسمت رابط

ج - امولسيون

د - لوپ

17 - كدام قسمت فيلم در مقابل نور مات است و نور را منعكس نميكند؟

الف - امولسيون

ب - قسمت پايه

ج - ژله

د - يدور نقره

18 - کدام مرحله از مراحل پیش از چاپ نیست؟

1 - کپی زینک خوب

2 - تفکیک رنگ

3 - کنترل رنگ

4 - مدیریت رنگ

19- مراحل پس از چاپ به ترتیب کدام است؟

الف - کنترل رنگ، کنترل کیفیت ،کنترل همپوشانی

ب - خط تا و برش ،نوع پوشش ، صحافی

ج - نوع پوشش ، خط تا و برش ،صحافی

د - هیچکدام

20 - نوشته زیر نشان دهنده کدام مرحله است ؟

قرار دادن صفحات در یک سند به گونه ای که بعد ازتا های مختلف – صفحات کتاب اماده دوخت و چسب شود.

الف – فرم بندی

ب - کلیشه

ج – پیت زدن

د – بیت مپ

21 - برای طراحی سند هایی که بعد از چاپ نیاز به دو برش کنار هم دارند فاصله بین دو تیغه چه اندازه ای باید باشد؟

الف - mm10              

ب - mm3             

ج - mm5              

د - mm2

22 - در طراحي کارهاي که به برش احتياج دارد حداقل فاصلۀ بين دو تيغه چقدر است؟

الف - 5 ميليمتر 

ب - 1سانتيمتر

ج - 3 ميليمتر

د -  5/1 سانتيمتر

23 - در فرم بندی کتاب های قطور فرم ها چگونه اند ؟

الف - فرم ها تعداد بیشتری دارند

ب- فرم ها روی هم دیگر قرار میگیرند

ج – فرم ها در کنار یکدیگر قرار میگیرند

د – فرم ها فضای بیشتری میگیرند

24 - کدام فونت است که هیچ گاه نباید چند رنگ آورده شود ؟

الف - فونت های کوچکتر تر از 6

ب - فونت های کوچکتر تر از 5

ج - فونت های کوچک تر از 8

د - فونت شماره ی 12

25 - تعداد صفهات قطع سلطانی کدام است ؟

الف – از هر طرف 2 صفحه

ب – از هر طرف 3 صفحه

ج - از هر طرف4 صفحه

د – از هر طرف 6 صفحه

26 - تعداد صفحات قطع وزیری کدام است؟

الف – 2صفحه از هر طرف

ب – 4 عدد از هر طرف

ج – 6 عدد از هر طرف

د – 8 عدد از هر طرف

27- كاغذي با ابعاد60×45 مناسب است براي قطع....است.

الف - رحلي بزرگ-سلطاني

ب - جیبي-رقعي-رحلي كوچك

ج - بیاضي-جیبي-رحلي

 د - رقعي-جیبي-سلطاني

28 - تعداد صفحات قطع جیبی پالتویی چند فرم چاپی است؟

الف – 8 صفحه

 ب – 10 صفحه

ج – 12 صفحه

د – 14 صفحه

29 - در بین گزینه های زیر کدام قطع است که از لحاط تعداد صفحات فرم با بقیه متفاوت است؟

الف – بیاضی

ب – سلطانی

ج – رقعی

د – رحلی

30 - کتابي داريم در ابعاد 34×49 نام قطع ان چيست؟

الف - رحلی کوچک 

 ب- رقعی

ج - وزیری 

 د - سلطانی

31 - اندازه ی بعد از برش قطع رحلی کوچک چند است؟،

الف - 34×24

ب - 5/28×21

ج - 5/17×5/24

د - 17×5/23

32 - هر فرم قطع وزيري و خشتي شامل چند صفحه است ؟

الف_ وزيري8 خشتي 4

ب_ وزيري 6و خشتي 8

ج_ وزيري 4و خشتي 4

د_ وزيري 8 خشتي 6

33- اندازه ی کاغذ چاپ قطع رحلی کوچک و بياضي بزرگ چند است؟

الف_ رحلی کوچک70×50 و بياضي بزرگ 60×45

ب_ رحلی کوچک 60×45و بياضي بزرگ 70×50

ج_ رحلی کوچک 70× 50و بياضي بزرگ 70×50

د_ رحلی کوچک 60×45و بياضي بزرگ 70×50

34 - در قطع رقعی تعداد صفحات هر طرف فرم چند صفحه است؟

 الف - 6 صفحه       

ب - 8 صفحه        

ج - 4 صفحه        

د - 16 صفحه

35 - در قطع خشتی آکاردئونی اندازه ی کاغذ چاپ چند سانتی متر است؟

الف - 45 در 60        

ب - 90 در 60        

ج - 70 در 50     

 د - 70 در 100

36 - در قطع بیاضی اندازه ی کاغذ بعد از برش چند سانتی متر است؟

الف - 10 در 5/14        

ب - 22 در 5/21        

ج - 21 در 5/14        

د - 34 در 23

37 - در قطع جیبی اندازه ی کاغذ قبل از برش چند سانتی متر است؟

الف - 11 در 15       

 ب - 22 در 15        

ج - 23 در 22        

د - 5/34 در 5/24

38 - اندازه ی کدام قطع نصف عرض قطع خشتی است و میشود همانند قطع خشتی آن را فرم بندی کرد و 2 فرم را در یک صفحه ی 50 در 70 مونتاژ کرد؟

الف - بیاضی        

ب - رقعی        

ج - جیبی پالتویی        

د - جیبی

39 - نام دیگر رزولوشن چیست؟

الف - پلیت

ب - بیت مپ

ج - پیکسل

د – اتود

40 – هر فرم چاپي بعد از برش از چند طرف برش مي شود

الف- ازيک طرف قسمت عطف   

ب - از دو طرف پائين و بالا  

ج - از سه طرف غير از عطف  

د - از چهار طرف

41 - اندازه ی قبل از برش در قطع رحلی بزرگ (مدیران) کدام گزينه است ؟

الف - 24×34             

ب - 33×23.5         

ج - 50×70                   

د - 100×70

42 - اندازه ی بعد از برشدر قطع وزیری کدام گزينه است ؟

الف - 17.5×24.5      

ب - 17×23.5           

ج - 33×23.5              

 د - 24×34

43 - در قطع وزیری و رحلی بزرگ اندازه ی کاغذ چاپی را بگویید؟

الف - 100×70          

ب - 21× 29.7          

ج - درهر سایزی میشود     

د - 50×70

44 -   انواع ماشين چاپ از نظر اندازه زينک کدام است؟

الف - 2 ورقي– 6 ورقي– 0 ورقي– 4/1 ورقي-1 ورقي– 1/1 ورقی – 2ورقی - 2/1 ورقي

ب - 7 ورقي– 0 ورقي– 0 ورقي– 2 ورقي-6 ورقی -0 ورقی

ج - 0 ورقي– 0 ورقي– 7 ورقي– 6 ورقي – 1/1 ورقی – 2ورقی

د - 1/5 ورقي– 1 ورقي– 5/1 ورقی – 2ورقی - 2/5 ورقي– 3ورقی – 4ورقی – 5 ورقی -0 ورقی -0 ورقی

45 - فایل ارسالی به لیتو گرافی براي چاپ افست بايد داراي چه فرمت و رزو ليشني باشد؟

 الفTIF 300 DIP-            

ب- JPG 100 DPI

ج- PSD 300DPI               

د- PNG 75DPI

46 - به ترتیب کدام گزینه برای ترام خطی و کدام برای تصاویر استفاده میشود؟

الف – jpg-tiff

ب – ipi-ppi

ج – tiff-jpg

د – ipi –ppi

47 - در شیوه چاپ افست براي نوع کاغذ تحرير و گلاسه از IPI چند استفاده می شود؟

الف –تحرير 150 گلاسه 175

ب- تحرير 200 گلاسه 150

ج- تحرير 300 گلاسه 175

د- تحرير 150 گلاسه 100

48 - در کدام چاپ بایستی ترام جهت خروجی فیلم درشت انتخاب گردد و اندازه IPI آن چند است ؟،

الف-افست 120    

ب – سیلک 120  

ج- لترپس 150     

د- فلکسو130 

49 - محدوده دانسیته به چه معناست؟

- الف اجتماع dmin وdmax

ب – اختلاف dmin وdmax

ج – ضرب dmin وdmax

د – تقسیم dmin وdmax

50 - Dmax وDmin به ترتیب به چه معنا می باشند؟

الف- دانسیته حد اکثر و دانسیته حد اقل

ب - دانسیته حد اقل و دانسیته حد اکثر

ج - محدوده ی دانسیته

د - سفیدی و سیاهی مطلق

51 - دانسیومتر چیست؟

الف- برای کنترل ترام های موجود در علائم رنگی

ب- برای کنترل کیفیت عکس

ج- برای تشخیص نوع رنگ

د- برای کنترل نوع رنگ های موجود در عکس

52 - هرچه مقدار دانسيته( فاصله سفيدي مطلق تا سياهي مطلق)به عدد 4 نزديک باشد يعني ؟

الف - قدرت تفکيک و تشخيص بالا نقاط اسکنر

ب - مصرف بالاي برق اسکنر 

ج - هر عدد نشانه يک رنگ در چاپ است cmyk يعني چهار رنگ را اسکن ميکند

د -  يعني اسکنر داراي 4 وضعيت است1- رنگي ،2- سياه سفيد ، 3- کنتراست بالا ،4- تفکيکي  

53 - در چه مواردی over print کردن نوشتار امکان پذیر نیست؟

الف – زمانی که نوشتار بسیار ریز است

ب – زمانی که نوشته به صورت تصویرsave شده

ج – زمانی که نوشته به صورت لایه باز ذخیره شده باشد

د – زمانی که نوشته بسیار درشت است

54 - کدام گزینه در تهیه سند مهم نیست؟

الف – استفاده از ریجستر

ب – پوشش سلفنی

ج –مشخص کردن خط تا و برش

د- کنترل دقت عکس ها

55 - محل قرار دادن جدول رنگ ها ... محور سیلندر است یعنی در ... کاغذ چاپ میشود

الف – موازات- طول

ب – موازات – عرض

ج – مورب – طول

د – مورب – عرض

56 - از این نماد به ندرت استفاده میشود و کاربرد آن زمانی است که بخواهیم درستی خروجی را کنترل کنیم:

الف – ابدیل به منحنی

ب – نماد تشخیص

ج – over print

د – رنگ های فانتزی

57 - در مرحله کنترول رنگ کدام یک از عناوين زیر را مورد توجه قرار ميدهيم ؟

الف - مدیریت رنگ      

ب - شکل ترام      

ج - وضوح رنگ      

د- لاغری ترام

58 - در چه موردی نمی توان کار هایی با رنگ خوری یکسان را عمود بر راستایه محور اصلی قرار داد؟

الف – بستن پوستر های بزرگ

ب – بستن سند کتاب

ج – بستن زینک های مسی

د – بستن جعبه ها

59 - در هنگام چاپ عکس ها کار نهایی باید با چه فرمتی باشد؟

الف – tiff

ب – jpg

ج – cmyk

د – با لایه ی باز که بتوان آن ها را چاپ کرد

60 - در طراحی لیبل و جعبه ها حداقل فاصله ی بین تیغه ها در قالب لترپرس چقدر است؟

الف – 8 میلی متر

ب – 4 میلی متر

ج – 1 میلی متر

د – 3 میلی متر

61 - دانستن حداکثر و حداقل فضای چاپ در اندازه های مختلف ماشین چاپ باعث چه چیزی می شود؟

الف – باعث کنترل cmyk میشود

ب – باعث رنجه شدن کار می شود

ج – باعث صرفه جویی در هزینه ها می شود

د – باعث چاپ نشان به نشان می شود

62 - در چه صورتی میتوان یکی از رنگ های cmyk را حذف کرد ؟

الف –در صورتی رنگ های شفاف بهتر پیدا کنیم .

ب – در صورتی که رنگ های نهایی از رنگ های دیگر به دست اید .

ج – در صورتی که طراحی ما جزئیات زیادی داشته باشد .

د – هنگامی که ترام ها کم تر از %5 باشد

63 - در استفاده از نمادهای رنگی کاربرد نماد طرح دار یا ستاره ای در کارهای چاپی چیست؟،

الف - کنترل میزان خرجی مرکب و روی هم خوردگی آنها

ب - کنترل میزان لرزش رنگهای مختلف CMYK

ج - کنترل روی هم خوردگی رنگها درستی ایجاد رنگ سوم

 د - کنترل دقت یا رزلوشن عکسها

64 - رجیستر چیست؟

الف - علامتی معمولاٌ به شکل بعلاوه یا ضربدر است که درون یک دایره یا چهار ضلعی قرار می گیرد.

ب - علامتی معمولاًبه شکل دتیره که یک ضربدر در آن قرار می گیرد.

ج - علامتی به شکل چهار ضلعی که یک دایره در آن قرار میگیرد.

د- علامتی به شکل لوزی که درون آن یک بعلاوه یا ضربدر قرار می گیرد.

65 - کار رجیستر چیست؟

الف - برای زیبایی

ب - جهت کنترل روی هم خوردگی رنگ ها

ج - برای شناخت نوع رنگ

د - جهت کنترل عکس ها

66 - از چه نمادی برای کنترل روی هم خوردگی رنگها ودرستی رنگ سوم استفاده نمی شود؟

الف - نماد رنگ های اصلی

ب - نماد تشخیص

ج - نماد اصلی وتشخیص

د - رنگ های cmyc

67 - هر چه کار بزرگتر باشد ...

الف - از رجیستر کمتری استفاده می شود.

ب - از رجیستر بیشتری استفاده می شود.

ج - از رجیستر استفاده نمی شود.

د - هیچکدام

68 - ضخامت رجیستر ها بهتر است حدود...

الف - 1/0 میلیمتر

ب - 2/0 میلیمتر

ج - 10/0میلیمتر

د - 01/0میلیمتر

69 - رنگهای فلزی بیشتر با چه رنگهایی شناخته شده اند ؟

الف - طلایی و سفید   

 ب - نقرهای و سفید    

ج - سفید و مشکی    

د - نقره ای و طلایی    

70 - به دانه رنگ های فلزی مثل نقره ای و طلایی چه میگویند ؟

الف – بیت مپ

ب – پیکسل

ج - پلیت

د –پیکمنت

71 - خط شما در چاپ به شکل رنجه راد و با ضخامت های مختلف خواهد بود .درصد ترام چند است ؟

الف - %50

ب - %30

ج - %15

د - %5

 72 - نزديكي نوشته ها به خط برش باعث چه مواردي ميشود؟

 الف - نازيبايي طرح    

 ب - خط برش نوشته ها       

ج - موارد الف و ب    

 د - حتمال حذف شدن بخش از نوشتار

73 - كدام شكل از اشكال ترام نيست؟

الف - دايره

ب - مربع

ج - مثلث

د - لانه زنبوري

74 - کدام یک از عوامل زیر جز، عوامل موثر بر چاقی ترام نیست؟ 

الف - نورده های ماشین                        

 ب - رجیستر

ج - سیلندر های ماشین                        

 د - گزینه های الف و ج

75 - ترام چیست ؟

ترام در واقع کوچکترین جزو یک کار چاپی است.به گونه ای که وجود آن باعث ایجاد یک تصویر رنگی لطیف در کار چاپی است.

76 - 6مورد از اشکال مختلف ترام را نام ببرید ؟

 ترامها تنوع زیادی دارند به طور مثال دایره. بیضی.لانه زنبوری.مربع.لوزی.فانتزی و...

77 - برای جلو گیری از ترام دار شدن خطوط نازک چه باید کرد ؟

الف – خط خود را با ترام %100یکی از رنگ ها یcmyk انتخاب کرد

ب - خط خود را با ترام %100همه ی رنگ ها یcmyk انتخاب کرد

ج – خط خود را ضخیم تر کرد

د – خط خود را به منحنی تبدیل کرد

78 - برای رفع مشکل تغییر رنگی که در مانیتور میبینیم و طرحی که بعد از چاپ داریم از چه وسیله ای باید استفاده کرد ؟

الف – لوپ

ب – کتابچه راهنمای رنگ های cmyk

ج – چاپ اوفست

د – بیت مپ

79 - براي کنترل بهتر رنگها بهتر است چه شيوه اي استفاده شود؟

الف -   کارها با رنگ خوري يکسان در زير يکديگر قرار گيرند.

ب -   حداکثر از چهار رنگ CMYK استفاده کرد.

ج -    تا حد امکان فقط از يک رنگ استفاده شود.

د -   شير هاي رنگ در ماشين چاپ همه به يک اندازه باز باشد

80 - کدام گزینه جزو کنترل رنگ نیست؟

الف- شکل ترام    

 ب - روی هم پوشانی مرکب     

ج - دو تایی شدن کار    

د - مدیریت رنگ

81 -   کدام گزینه در مورد رنگ های فلزی صحیح است ؟

الف -  بهتر است که چاپ رنگ های فلزی بر روی مقواهای فانتزی انجام شود .

ب - بهتر است در چاپ رنگها فلزی از UV مات استفاده شود .

ج - بهتر است که چاپ رنگ های فلزی بر روی سطوح گلاسه انجام شود .

 د -  استفاده از رنگهای فلزی برای هر گونه سطوحی مناسب است .

82 - در روش استفاده از دو زینک در چاپ چهار رنگ باید سند را با چه نوع ماشینی چاپ کرد؟

الف - تک رنگ يا دو رنگ              

ب - چهار رنگ         

ج - لتر پرس          

د - ماشين چاپ رول

83 - هنگامي كه در طراحي از مشكي تك رنگ استفاده شود بعد از چاپ چه مشكلي به وجود مي اورد؟

الف- رنگ مشكي بور مي شود.                        

ب- رنگ مشكي مايل به قرمز مي شود.

ج- در رنگ مشكي سفيدك ميزند.                     

 د- در كنار رنگ مشكي سايه مي افتد.

84 - در طراحی چه کارهایی بهتر است که کار در چهار رنگ ترکیبی طراحی نگردد ؟

الف - کارهایی که بروی مقوای مات چاپ میشود.

 ب - کارهایی که در آن به دست امدن رنگ خاصی مد نظر است

ج - کارهایی چون نقشه که دارای جزئیات دقیق و فراوان است.

د - موارد ب و ج صحیح می باشد.                

85 - برای چاپ نقشه ها که دارای جزییات دقیقی دقیقی هستند از چه نوع طراحی استفاده میکنیم ؟

الف – طراحی اوفست

ب – طراحی 2 رنگ

ج – طراحی 4 رنگ

د – طراحی تفکیکی

86 - برای چاپ رنگ های مخصوص که نشاندهنده شخصیت یک شرکت هستند مثل :قرمز سیگار وینستون از چه تکنیکی باید استفاده کرد ؟

الف – رنگ های تفکیکی

ب – رنگ های تلفیقی

ج – رنگ های مات و کدر

د - رنگ های شفاف

87 - اگر کار فرمای شما یک نمونه رنگ به شما داده و خواست حتما از همان رنگ در بخشی از کار استفاده کنید چه خواهید کرد ؟

الف – یک رنگ مشابه ان را انتخاب و استفاده می کنیم

ب – درصد رنگ های ان را با لوپ اندازه گرفته و ان را به دست می اوریم

ج – جای ان را خالی میگذاریم

د – به صورت دستی ان را تهیه و چاپ مینمایم

88 - برای رنجه دار نشدن خطوط نازک در چاپ باید آن ها را با ترام چند درصد رنگ آمیزی کرد ؟

الف - 100 درصد همه ی رنگ ها ی CMYK

ب - 100 درصد یکی از رنگ های CMYK

ج - 15 درصد

د - گزینه ی 1 و 2

89 - استفاده از کتابچه رنگ های pantone به چه منظور است ؟

الف – زمانی که رنگ ها مات یه شفاف باشد

ب – زمانی که رنگ های انتخابی جز cmyk نبوده و رنگ خاصی مد نظر است

ج – زمانی که رنگ ها خیلی تیره باشند

د – زمانی که رنگها برای چاپ اوفست باشد

90 - بارکد باید به حالت . . . . . . . . اسکن شده و با بعد از اسکن تبدیل شود .

الف – RGB

ب – CMYK

ج – GRAY SCALE

د – LAB COLOR

91 - باید دقت کرد که بار کد روی کالا دقیقا خوانا و . . . . . چاپ شود .

الف – پر کنتراست

ب – تکرنگ

ج – دو رنگ

 د - منظم

92 -  در تهیه بارکد های رنگی کدام مورد در خوانایی بارکد اشتباه است .

الف – ضخامت و فاصله بین خطوط نباید تغیر کند

 ب – رنگ بارکد باید تکرنگ و ترجیحا سیاه باشد

ج – بارکد را باید در زمینه رنگی قرار داد

د – از کوچک کردن بیس از حد بارکد باید پرهیز کرد

93 - کدامیک شامل موارد ایجاد جلوه های ویژه در چاپ نیست ؟

الف – چاپ مخمل

ب – پوشش سلفونی مات و براق

ج – چاپ داغی

د – استفاده از PANTONE

94 - کدام روش چاپی باعث ایجاد برجستگی میشود ؟

الف – سلفون مات و براق

ب – ترمو گرافی

ج – چاپ سیلک

د – دایکات

95 - در استفاده از پوششUV –UR علاوه بر مقاوم سازی در چه کار دیگری استفاده میشود ؟

الف – برای ضد اب کردن

ب – برای بافت دار کردن

ج – برای ترام دار کردن

د – برای پیچازی کردن

96 - این توضیح نشان دهنده کدام مورد است ؟

*این شیوه شاید غیر معمول باشد اما جذاب است به ویژه در کارت های تبریک *

الف – دایکات

ب – جلوه های ویژه

ج – چاپ نشان به نشان

د – رنگ های PANTONE

97 - در مرحله انتقال تصویر و چاپ در بین این مراحل کدام انها قرینه طرح اولیه است ؟

فیلم – زینک - لاستیک – چاپ

الف – فیلم و چاپ

ب – زینک و فیلم

ج – لاستیک و فیلم

د – زینک و چاپ


98 - کوچک ترین جزء یک کار چاپی است :

الف – ترام

ب – طرح

ج – نوشته

د – شماره بندی صفحه

99 - برای چاپ های تصاویر ظریف و چهره و نقاشی از کدام نوع ترام استفاده شود بهتر است ؟

الف – دایره

ب – بیضی

ج – لانه زنبوری

د – مربع

100 - از ترام های اجری و لانه زنبوری که عمق بیشتری را نشان می دهد در کدام چاپ استفاده می شود؟

الف – چاپ سیلک

ب – چاپ داغی

ج – چاپ اوفست

 د – چاپ هلیو گراور

101 - بهتر زاویه برای چاپ در ترام ها کدامتند ؟

الف – C20 – M30 – Y 40 - K50

ب – C45 – M5 – Y75- K50

ج – C45 - M45 - Y45 – K45

د – C15 – M75 – Y 0 – K 45

102 - مساله پیچازی در چه صورتی شکل میگیرد ؟

الف - چنانچه زاویه دو ترام مختلف کمتر از 30 درجه باشد .

ب -  چنانچه زاویه دو ترام مختلف بیشتر از 45 درجه باشد

ج  - چنانچه زاویه دو ترام مختلف کمتر از 15 درجه باشد .

 د - چنانچه زاویه دو ترام مختلف یکسان باشد .

103 - در ماشینهای چاپ افست کنترل میزان انتقال مرکب بر عهده........... میباشد.

الف - سیلندر زینک

 ب - نوردهای واسط

 ج - زینک آلومینیومی

 د - فشار بین لاستیک و کاغذ

104 - در تکنيک چاپ افست، از نقطه نظر کاغذ به چند شيوه تقسيم مي شود

الف- به سه شيوه 1 - کاغذ هاي سخت ( انواع مقوا ) 2 - کاغذ هاي معمولي ( تحرير) 3 -کاغذهاي نرم ( انواع گلاسه)

ب - به دو شيوه 1- کاغذ ورقی (SheetFed) 2 کاغذ پیوسته (Web Fed)

ج - به چهار شيوه 1- مقوا 2- کاغذ 3-سلفون 4- سطوح شفاف

د - به دو شيوه 1- سطوح بافت دار 2- سطوح سيقلي

104 - در چاپ افست چه نوع ترامی استفاده میشود وچرا؟

در کار چاپ افست معمولا از ترام مربع استفاده میشود.به این دلیل که این ترام واضح تر دیده میشود و برای این کار مناسبتر است.

105 - در چاپ بر روي پارچه از چه شيوه اي مي توان استفاده كرد؟

الف - ليزري            

ب - افست                   

ج - ترمو گرافي                

د – سيلك

106 - mod رنگی مورد استفاده در چاپ افست چیست؟

الف)RGB

ب)grayscale

ج)cmyk

د)HSB

107 - در چاپ افست کارهای با رنگ خوری یکسان چگونه باید بر محور سیلندر قرار گیرند؟،

الف - عمود بر راستای محور سیلندر

 ب - به طور افقی بر محور سیلندر

 ج - در قسمت فوقانی محور سیلندر

 د - در بالای محور سیلندر

108 - اگر عکسی را بزرگ کنیم تعداد پیکسل های آن چه تغییری میکند؟

الف - تعداد پیکسل های آن زیاد میشود

ب - تعداد پیکسل های آن تغییری نمیکند

ج - تعداد پیکسل های آن کم میشود

د - در صورتی که عکس خیلی بزرگ شود زیاد میشود                                          

109 - برای نمایش جزئیات بیشتر در ترام ها باید آنها را چگونه استفاده کرد؟

الف – درشت تر

ب- ریزتر

ج – عمیق تر

د – ضعیف تر

110 - اندازه ترام ها به کدام عامل بستگی ندارد؟

الف – کاغذ

ب – مرکب چاپی

ج – ریجستر

د – ماشین چاپ

111 - تن پلات چیست؟

الف – یک سطح شفاف

ب- یک سطح مات

ج – یک سطح برش خورده

د – یک سطح کاملا بزرگ

112 - برای یک کار 4 رنگ چند فیلم حداکثر لازم است؟

الف – 2فیلم

ب – 8فیلم

ج – 6 فیلم

د – 4 فیلم

113 - ازاوزالید در چه نوع چاپ هایی استفاده می شود؟

الف – بروشورها

ب – بسته های تک رنگ

ج – کتاب ها یا کتابچه ها

د – جعبه های بسته بندی

114 - یکی از نظارت های مهم در مورد کنترل فیلم وزینک....

الف – مونتاژ آن است

ب – uv کردن آن است

ج – رنگ های آن است

د – دایکات های آن است

115 تعداد تیراژ زینک های نرم به ترتیب کدام اند؟ (مسی-پلیت-آلمینیومی)

الف – یک میلیون بار-100هزار بار-50هزار بار

ب – 100هزار بار –یک میلیون بار- 50هزار بار

ج – 50 هزار بار – 100هزار بار – یک میلیون بار

د - 100هزار بار – 50هزار بار- یک میلیون بار

116 - با یک زینک آلمینیومی چند بار می توان تیراژ کرد؟در چه صورت میتوان بالا برد؟

الف – 20هزار بار- شست و شو

ب – 50هزار بار – روغن کاری

ج -20 هزار بار- سوزاندن

د – 50هزار بار- سوزاندن

117 - کدام یک از گزینه های زیر جزء انواع زینک ها نیست؟

الف – آلمینیومی

ب – مسی با روکش

ج – ورقه طلقی

 د – پلیت

118 - از زینک مسی با روکش کروم برای چاپ های چند رنگ می توان استفاده کرد؟

الف – 1 تا 2 رنگ

ب – 1 تا 4 رنگ

ج – 2 تا 3 رنگ

د – 4 تا 2 رنگ

119 - آب چاپ به چه منظوری انجام میشود ؟

الف -  برای جلوگیری از پشت زدن کارها

 ب -   برای جلوگیری از انبساط و انقباض مقوا

ج  -   برای مرطوب کردن لاستیک چاپ  

د -   برای جلوگیری از تشکیل حباب در زیر سلفون

120 - برای چربی زدایی زینک بعد از سوزاندن از چه پودری استفاده می شود؟

الف – منیزیم

ب – پودر های شوینده قوی

ج – پودر پرمنگنات

د -پودر های صنعتی

121 - برای رفع پودر پرمنگنات از چه مایعی استفتده میکنیم؟

الف – آب

ب - مایع هیدروکسیکات

ج - مایع شوینده

د – مایع پر منگنات


122 - کدام مرحله بر روی لاغری و چاقی ترام ها تاثیر گذارنیست؟

الف – چربی زدایی

ب – تهیه زینک

ج – مرحله طراحی

د – مرحله فیلم

123 - در كنترل اندازه ترام ،چه موردي بيشتر بر چاقي و لاغري ترام تاثير گذار است؟

1 - مرحله تهيه زينك

2 - نور دهي

3 - اندازه زينك

4 - لبه كار زينك

124 - کل کار چاپ کم رنگ است و به نظر می رسد که بی جان است دلیل این خطا کدام است؟

الف – لاستیک شیشه ای شده

ب – لاستیک قبل اتز شروع کار جدی خوب شسته نشده

ج – فشار بیش از حد بین لاستیک ، زینک و کاغذ

د – پودر و غبار ناشی از مقئا روی لاستیک نشسته است

125 - کدام یک از خطا ها ناشی از غلطک لاستیک نیست ؟

الف – ایجاد سایه در چاپ

ب – کشیدگی تصویر در چاپ

ج – دو تایی شدن تصویر

د – پشت زدن کار روی کاغذ

126 - بخشی از کار چاپ شده کم رنگ است کدام گزینه در رفع این عیب دخیل می باشد؟

الف – فرم سازی در نقاط فرو رفته شده و لاستیک تعویض شود

ب – با استفاده از آچار لاستیک را سفت کرد 

ج – لاستیک باید چند روز آویزان بماند

د – لاستیک را باید روغن کاری کرد تا روان شود

127 - لوله شدن گیر کردن و چسبندگی لبه های انتهای کاغذ در هنگام چاپ با غلتک به چه علت است ؟

الف – فشارز بیش از حد در زمان چاپ بین سیلندر و غلتک

ب – نرم بودن زیر سازی لاستیک

ج – فشار چاپ زیاد است در بین کاغذ و غلتک

د – شل بودن لاستیم ها

128 - در انقباض و انبساط مقوا در چه زمانی بیشتر مشکل ایجاد می شود؟

الف – زمانی که ریجستر ها روی هم می افتند

ب – در کار های ظریف و کوچک که در ابعاد بزرگ بسته شده اند

ج – در کار های بزرگ که نیاز به تا خوردن دارند

د – موقع برش زدن کار های چاپی

129 - در مرحله کنترل هم پوشانی به کدام یک ازعناويت زیربايد توجه کرد ؟

الف - ریجستر شدن عکس،

ب- ریجستر شدن کار  

ج- ریجستر شدن کار ، دوتایی شدن کار  

 د - چاقی ترام، دوتایی شدن کار

130 - رنگ یا بافت زمینه را به اندازه ی حدود 5 میلی متر به اطراف گسترش دهیم تا......

الف - طراح دچار اشتباه نشود

ب - رنگ به جاهای دیگر تصویر هم برود

ج - بعد از برش سفیدی نداشته باشد

د - در فرم بندی به مشکل برنخورد

131 - در انقباض و انبساط مقوا چه مشکلی ممکن است رخ دهد؟

الف - زمانی که ریجستر ها روی هم می افتند

ب – ریچستر ها روی هم قرار نگیرند

ج – رنگ مورد نظر ما حاصل نشود

د – کار پر رنگ جلوه کند

132 - برای رفع مشکل تغییر مقوا در چاپ باید چه کرد؟

الف – رد کردن مقوا قبل از چاپ از داخل دستگاه

ب – خیس کردن آن ئ بعد اجرای چاپ

ج – گرم کردن اوله مقوا قبل از چاپ

د – سرد کردن مقوا در چاپ

133 - در خطاهای چاپی ناشی از سیلندرکدام عامل به سیلندر مربوط نمی باشد؟

الف – لاستیک

ب – زینک

ج – زیر

د – انقباضی

134 - کدام سیلند بستری برای حرکت کاغذ است تا نقش زینک روی آن چاپ شود؟

الف – سیلندر لاستیک

ب – سیلند زینک

ج – سیلنر زیر

د – سیلندر رابط

135 - اشکالات مربوط به سیلند ها در کدام نوع کاغذکمتر و در کدام بیشتر نمایان میشود؟

الف – کاغذ روزنامه-گلاسه

ب – مقوا گرم بالای 250-گلاسه

ج – کاغذ پارس- کاغذ روزنامه

د – مقوا گرم پایین 250- کاغذ روزنامه

136 - اصطلاح دیگر چاقی و لاغری ترام کدام است ؟

الف – پر کردن

ب – پیچازی

ج – کم کردن

د – هیچکدام

137 - کدام گزینه تاثیر گذار در چاقی ترام نیست ؟

الف – نوع کاغذ

ب – مرکب

ج – پوشش مات کاغذ

د – فشار لاستیک

138 - به چه دلیل دانستن نوع کاغذ چاپی در هنگام تهیه فیلم مهم است ؟

الف – برای به کار بردن رنگ های لازم

ب – برای اندازه ترام های خروجی لازم است

ج – در انتخواب جنسیت زینک تاثیر دارد

د – در شکل ترام دخالت دارد

139 - استفاده مستقیم از خود فایل و تهیه زینک چه نام دارد؟ و موجب چه چیز میشود؟

الف – پلیت-چاقی ترام

ب – پلات-پشت زدن کار

ج – پلات- تیراژ زیاد کار

د – پلیت-جلوگیری از خطاهای دستی کار

140 - کدام گزینه مربوط به مرحله کنترل چاپ نیست؟

الف – نوع مرکپ

ب – کاغذ مصرفی

ج – حرارت دادن لاستیک قبل از کار

د – لاستیک و میزان فشار آن

141 - اگر عرض سفارش چاپي کمتراز نصف زينک مورد نظر باشد کدام روش را استفاده ميکنيد تا ازهزينه شما کاسته شود،

الف - استفاده از روش چاپ سکه ای                 

 ب - استفاده از پليت ستر

ج - استفاده از روش چاپ نشان به نشان            

 د - استفاده از زينک غير مسي

142 - برای رفع خطای چاقی ترام چه باید کرد؟

الف – ترام ها را بسیار رند انتخواب کرد

ب – ترام ها را تک رنگ انتخواب کرد

ج – میزان چاقی ترام را نسبت به موارد مصرفی سنجیده و ثابت نگه داشت

د – مواد مصرفی را تغییر داد

143 - کدام گزینه علت چاقی ترام ها به واسطه کاغذ را نشان نمی دهد؟

الف – کش آمدن

ب – مواد شیمیایی

ج – تعادل آب مرکب

د – درجه ی صافی سطح کاغذ

144 - رنگ های تن پلات و یکدست بهتر است در کدام یک از برج های چاپی واقع شوند؟

الف – برج های ابتدایی

ب – برج های میانی

ج – برج های آخری

د – تاثیر خاصی ندارد

145 - رنگهای چاپی به چند گروه تقسیم می شوند؟

الف – دو گروه-اصلی و فرعی

ب – دو گروه-کدر و شفاف

ج – سه گروه-اصلی درجه 2 و درجه 3

د – سه گروه-اصلی فرعی میانی

146 - برای رسیدن به تصویر نهایی بهتر است ترکیب رنگها به کدام صورت باشد؟

الف – رنگهای تیره بعد از رنگ های شفاف

ب – رنگهای شفاف بعد از رنگ های تیره

ج – به طور همزمان

د – همه موارد صحیح است

147 - نوشته ی زیر مربوط به کدام روش چاپی است؟

مدتی است که چاپ بر روی این ماده در ایران باب شده است مانند : شامپو های مختلف – مام رولت ها و . . .

الف – چاپ افست

ب – چاپ داغی

ج – پوشش های UV

د – چاپ افست روی PVC

148 - در مورد چاپ افست روی PVC کدام مورد مد نظر نمیباشد ؟

الف - در طراحی لیبل حتما رنگ ماده ای که در ظرف ریخته میشود مد نظر باشد

ب - حتما در زیر هر نوشته یا شکل رنگ سفید چاپ شود

ج – این روش در ظروف فلزی خیلی کاربرد دارد

د – لیبل بعضی از محصولات هم از داخل هم از خارج روی ان چاپ میشود

149 - ماشین چاپ کاغذ به ابعاد100 در70چند ورقی است؟،

 لف – 5/ 4 ورقي   

 ب - 5/ 2 ورقي  

 ج – 2 ورقي 

 د - 5/ 5 ورقي

150 - ماشین چاپ کاغذ به ابعاد60در90 چند ورقی است؟

الف - 5/2 ورقي   

ب - 5/4 ورقي   

ج – 4 ورقي        

د – 2 ورقي

151 - يكي از نكات مهم در كنترل زينك كدام است؟

1 - كنترل رجيستر ستاره اي

2 - كنترل عدم وجود خطوط نا خواسته شده

3 - كنترل علامت ها گوشه کار

4 - كنترل ترتيب cmyc بودن زينک

152 - کپی زینک جزء کدام مرحله است؟

الف - پیش از چاپ    

ب - چاپ   

ج - پس از چاپ   

د – هر 3 مواد

153 -  SG یا  LG بودن مقوا نشانه چیست ؟

الف – بافت و رنگ

ب – نقش و جنس

ج – میزان جمع یا باز شدن مقوا

د – راه طولی و عرضی

154 - راه مقوا همان.....

الف - سفتی مقوا است

ب - جهتی است که مقوا سخت تر خم می شود

ج - خواب مقوا است

د - موارد الف و ب

155 - کدامیک از موارد جزء نکات ضروری برای خرید کاغذ و مقوا است؟

الف - فشردگی بافت

ب - ضخامت

ج - گرماژ

د - هر سه مورد

156 - کاغذ مرغوب از جنس........... است.

الف - پنبه و کتان

ب - چوب

ج - نیشکر

د - هیچکدام

157 - قطع كتاب ها در سراسر دنيا بر اساس ... ايجاد شده است.

الف - برش كاغذ   

 ب - ابعاد كاغذ     

ج - فرم بندي كاغذ    

د - فيلم خروجي

158 - چند نوع كاغذ و با چه ابعادي در ايران موجود است؟

الف - 1نوع-70×100                        

ب - 2 نوع- 70×100 و 70×50

ج - 2نوع- 60×90 و 70×100             

د - 3نوع – 60×45 و 60×90 و 70×50

159 - به چه دليل قطع كاغذ بر مبناي ابعاد ايجاد شده است؟

الف - براي استفاده بهينه از ورق ها         

ب - براي استفاده بهينه از فضاي كاغذ ورقي

ج - براي دقيق شدن در فرم بندي           

 د - براي روي هم قرار گرفتن فرمهاي چاپي

160 -  برای خط تا و کارهای چاپی که برش های متعدد و غیر معمول دارند،توجه به کدام نکته حائز اهمیت است؟

الف - توجه به راه و بی راه کاغذ

ب - تهیه قالب

ج - مرغوبیت کار چاپی

د - موارد ب و ج   

161 -  یکی از علل خارج شدن رجیستر ها از تنظیم در زمان چاپ چیست؟

الف - طولی بودن و مرغوبیت کاغذ

ب - عرضی بودن و جنس کاغذ

ج - طولی و عرضی بودن کاغذ

د – هیچکدام

162 - باکدامیک ازشیوه های زیرمیتوان برجستگی کرد؟

الف - ترموگرافی  

ب - افست   

ج - یو وی    

د - چاپ مخمل

163 - کدامیک ازشیوه های زير امکان چاپ با رنگهاي ترکيبي وجود ندارد ؟

الف - افست   

ب - ترموگرافی     

ج - لترپرس     

د - چاپ ديجيتال

164 - در کدام شيوه چاپي به وسيله کليشه فلزي عمليات چاپ صورت ميگيرد

االف - فست     

ب - لتر پرس ( ملخی)

ج -  ترمو گرافي    

د – فلکسو

165 - کدام گزینه در مورد چاپ فلکسو صحیح است ؟

الف - این چاپ بوسیله کلیشه فلزی صورت میگیرد و امکان چاپ با رنگ ترکیبی وجود ندارد.

ب - یک نوع چاپ برجسته است که در آن از کلیشه های ژلاتینی استفاده میشود .

ج - یک نوع چاپ گود است که از سیلندر های فلزی جهت چاپ بهره می برند .

د - در این شیوه فیلم و سپس زینک تهیه میشود اما آنچه که چاپ می گردد بایستی خطی و تک رنگ باشد .

166 - کدام گزینه ازروشهای چاپ مستقیم نمی باشد ؟

الف -  لترپرس

ب  -   نایلوپرینت

ج  -   افست

د   -  هلیو گراور

167 - در یک کار چاپی تصویر دو تایی شده برای رفع عیب آن چه باید کرد؟

الف - تماس صحیح بین لاستیک و کاغذ را کنترل کنید

ب - لاستیک را سفت کنید

ج- از لاستیک با جنس سخت تر استفاده کنید

د - موارد الف وب درست است

168 - وقتي چاپ كم رنگ مي شود مشكل ان چه بوده است؟

الف - عدم تنظيم اب و مركب                             

ب- عدم تنظيم فشار بين لاستيك و كاغذ

ج- غبار دار شدن لاستيك                              

 د- همه موارد

169 - از قدیمی ترین شیوه های چاپی کدام گزینه می باشد؟

الف – چاپ لترپرس                  

ب --چاپ هلیو گراور             

ج - چاپ سیلک اسکرین                 

 د - چاپ کلیشه

170 - از معروف ترین شیوه های چاپ غیر مستقیم کدام است؟

الف - چاپ فلسکو                    

ب - چاپ باتیک                       

 ج - چاپ افست                              

د - چاپ ترموگرافی

171 -نوعی از چاپ که تنها برای تیرازهای بسیار بالا مقرون به صرفه می باشد؟

الف - چاپ لترپرس                 

 ب - چاپ هلیو                       

ج - چاپ ترموگرافی                        

د - چاپ افست

172 -  درکدام شيوه چاپ است که ماده مصرفی به روش ماورابنفش خشک می شود ؟

الف - چاپ ورنی سرد            

ب - چاپ هلیو                    

ج - uvمات و براق                                

 د - داغی(طلا کوب)

173 - نوعی از چاپ که در آن امکان چاپ با رنگ های ترکیبی وجود ندارد؟

الف - چاپ لترپرس                

ب - چاپ سیلک اسکرین         

ج - چاپ فلکسو                                

 د - چاپ هلیو

174 - مواردی که باید جهت کنترل کیفیت پس از چاپ در نظر داشت کدامیک است ؟

الف - کنترل کیفیت ، کنترل هم پوشانی ، صحافی ، تاثیر مرکب و مواد بر روی هم

 ب - کنترل کیفیت  ، کنترل سطح کار ، تفکیک رنگ ، تا و برش

ج - کنترل رنگ ، کنترل کیفیت ، کنترل هم پوشانی ، کنترل سطح کار

 د - کنترل رنگ ، کنترل سطح کار ، نوع کاغذ مصرفی ، ترامه کردن

175 - مرحله پس از چاپ شامل چه مواردی است؟

الف - نوع پوشش ، صحافی ، کاغذ     

ب - صافی ، تا و برش ، مدیریت رنگ

ج - نوع پوشش ، تا و برش ، صحافی  

د - کپی زینک ، کاغذ ، مدیریت رنگ

176 - رابطه بین فشردگی کاغذ و جذب رطوبت توسط کاغذ چگونه است ؟

الف – فشردگی کم تر – رطوبت بیشتر

ب – فشردگی بیشتر – رطوبت بیشتر

ج – فشردگی کم تر – رطوبت کم تر

د – فشردگی دخالتی در جذب رطوبت ندارد 

177 - کدام یک از مراحل از مراحل پس از چاپ است؟

الف - کنترول کیفیت  

ب- نوع پوشش  

ج- نوع مرکب مصرفی  

د - نوع کاغذ مصرف

178 -  کنترل کیفیت در کار چاپ به چه چیزی بستگی دارد؟

الف - چاقی ترام          

 ب - رجیستر شدن عکس

ج - وضوح تصویر

د - تاثیر مرکب و مواد

179 - کدام يک از نماد ها در چاپ ميزان لغزش رنگهاي مختلف را نشان ميدهد

الف - نماد رنگهاي ترکيبي

ب - نماد طرح دار يا ستاره اي

ج - نماد گراديان

 د - نماد رنگهاي اصلي

180 - دلایل لرزش رنگ ها در کارهای چاپی را نام ببرید؟

الف - جابه جایی زینک، لغزش کاغذ

ب - شل بودن لاستيک

ج - عدم تنظيم رنگ

د - سرعت پائين ماشين چاپ

181 - چرا در بعضي موارد تصوير چاپ شده به يك طرف كشيده مي شود؟

الف- جدا شدن بافت پوششي سطح كاغذ              

 ب- فشار بيش از حد

ج- لاستيك شل شده است                              

 د- لغزش كاغذ در هنگام عبور از سيلندر چاپ

182 - در کدام یک از صحافی ها دوخت صفحات از تو و از رو قابل اجراست؟

الف – مفتولی و پانچ

ب – سیمی و نخی

ج – پانچ و نخی

د – مفتولی و نخی

183 -در صورت عدم توجه در کدام یک از مراحل چاپی تمامی پروژه به مشتی کاغذ تبدیل میشود ؟

الف - مرحله ابتدایی کار (طراحی)  

ب - مرحله پایانی کار چاپی (صحافی)

ج - مرحله لیتوگرافی                

د - مرحله سلفون کشی

184 - کدام یک از موارد را نمیتوان از مشکلات مرحله ی سلفون کشی به شمار آورد ؟

١لف - ایجاد حباب های هوا در زیر سلفون       

 ب - دفرمه شدن کاغذ

 ج - بادکردن کار و کند کردن کار دستگاه برش 

 د -   جابه جایی خط تا در هنگام لترپرس

185 - از كدام پوشش در بسياري از موارد به جاي سلفون استفاده مي كنند؟

الف - پوشش يو وي                   

ب - پوشش سلفون براق

ج - پوشش پلاستيكي                  

د - هيچكدام

186 - پوشش سلفون بر روي هر دو طرف كار چه اتفاقي را در خود دارد؟

الف -  محكم تر شدن كار               

 ب - دفرمه شدن كار

ج - راحت تر عرضه شدن كار  

 د - مانع از نوشتن بر روي كار

 187 - کدام یک از تعاریف زیر درست نیست ؟

الف - پانچ : این نوع صحافی بیش تر به منظور بایگانی کاربرد دارد

ب - ته بند پلاستیکی : نوعی صحافی که در دسترس بوده و امکان انجامش در محیطهای شخصی و اداری فراهم است

ج -  نخی : روشی بسیار ساده برای بستن مستندات محسوب میشود

د - ته بند اوراق چاپگر : این گیره پلاستیکی بوده و از سوراخهای دسته کاغذ رد میشود و در طرف دیگر نوار پلاستیکی دیگر انتهای آن را می بندد .

188 - کدام یک از چاپ های زیر مستقیم نمیباشد ؟

الف – لتر پرس

ب – نایلون پیرینت

ج – باتیک

د – لیزری

189 - کدام گزینه مربوط به مراحل فبل از چاپ کردن نمیباشد ؟

الف – تفکیک رنگ ها

ب – کپی زینک خوب

ج - مدیریت رنگ ها

 د – تاثیر مرکب و مواد روی هم

190 - کداميک از موارد زير در برآورد قيمت چاپي نياز به اطلاعات روز دارد ؟

الف - یووی وکاغذ 

 ب - زینک وفیلم   

ج - زینک ویووی   

 د - کاغذ ومقو

191 - کدام گزینه جز مواد یک کار به صرفه نیست ؟

الف – انتخاب اندازه ماشین

ب – انتخاب اندازه سند

ج – انتخاب شیوه مناسب قرار گیری سند

د – نوع سیلندر زینک

192 - ضخامت کاغذ را با چه واحدی میسنجند ؟

الف -  میکرون  

ب -  گرماژ    

ج - میکرومتر  

د - میلی متر

193 - برای تهیه ی قالب چه زمانی مناسب تر است؟

 الف - قبل از چاپ

 ب - پس از طی مراحل چاپ

ج - پس از مرحله ی چاپ و یووی

د - قبل از اینکه کار به چاپخانه برسد

194 - از نظر بصري و بر اساس زاويه بينايي زاويه ديد انسان چند درجه است؟

الف - 30-120

ب - 45-120

ج - 30-90

د - 45-90

195- گوتنبرگ در چه سالي و چگونه در صنعت بدعت ايجاد کرد

الف-   در سال 1544 به وسيله ريخته گري و ساخت حروف کوچک فلزري

ب-    در سال 1344 به وسيله چاپ با حروف چوبي

ج -    1455 به وسيله کنده کاري روي فلز

د -    در سال 1355 به وسيله ريخته گري و ساخت حروف کوچک فلزر

196 - در عصر رونسانس چند تکنيک چاپ وجود داشت

الف-    3 تکنيک 1- چاپ سنگي 2- چاپ چوب -3 چاپ برجسته

ب-     2 تکنيک 1- چاپ گود 2- چاپ برجسته

ج-     تنها تکنيک رايج آن زمان چاپ برجسته بود

د-     تکنيک رايج در اين زمان چاپ گود بود که با کنده کاري ر.ي سطوح فلزي انجام مي گرفت

197- از چه سالي تکنيک گود در چاپ کتاب استفاده شد؟

الف-     از سال 1470 در چاپ کتاب مورد استفاده قرار گرفت

ب-     از سال 1500 در چاپ کتاب مورد استفاده قرار گرفت

ج-     از سال 1599 در چاپ کتاب مورد استفاده قرار گرفت

د-     از سال 1600 در چاپ کتاب مورد استفاده قرار گرفت

198 - تکنيکي که بعد ها پايه چاپ افست گرديدي را چه کسي بنا گذاشت و اساس آن چيست؟

الف-     گوتنبرگ و اساس آن اختلاف بين سطوح بود

ب-     کوتنبرگ بود و اساس آن اختلاف چربي و خشکي بود

ج-     باواريا بود و اساس آن اختلاف جذب و دفع مواد چربي و آب

د-     آلویس زنه فلدر و اساس آن اختلاف جذب و دفع مواد چربي و آب

 199 - در چه سالي و چه کسي با تغيير لوح چاپ از حالت تخت به سيلندر در شيوه چاپ دگر گوني ايجاد کرد؟

الف-      فردریش کوئنیگ در سال ١٨١٢ میلادی

ب-     گوتنبرگ در سال 1850 ميلادي

ج-     آلويس رنه فلدر 1812 ميلادي

د-     گوتنبرگ در سال 1455 ميلادي

200 – برآورد هزينه يک پوستر براي چاپ شامل چه هزيزنه هاي ميگردد ؟

الف- 1- طراحي 2- فيلم 3- زينک 4- کاغذ -5- چاپ 6- uv 7-   برش 8 - متفرقه 9- نظارت چاپ

ب - 1- طراحي 2- فيلم 3- زينک 4- کاغذ -5- چاپ 6- uv 7 - سلفون8 – خط تا و برش  - متفرقه 8- نظارت چاپ

ج - 1طراحي 2- فيلم 3- زينک 4- کاغذ -5- چاپ 6- uv 7 - سلفون8 – خط تا و برش 9 - تيق زني 10 جعبه چسباني - متفرقه 11- نظارت چاپ

د - 1- طراحي 2- فيلم 3- زينک 4- کاغذ -5- چاپ 6- uv 7 - سلفون8 – خط تا و برش 9- ترتيب  10- صحافي داغ - 11- جلد سازي متفرقه 8- نظارت چاپ


/ 0 نظر / 183 بازدید