جلال عطارزاده
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ جلال عطارزاده
آرشیو وبلاگ
      گرافیست عزیز ()
آماده سازی فایلهای چاپی نویسنده: جلال عطارزاده - ۱۳۸٩/٧/٢٧

 بسم الله الرحمن الرحیم

بنام او که مهر را آفرید و مهربانی را و خود مهربانترین است

ضمن عرض تبریک بمناسبت میلاد باسعادت امام مهربانی به تمامی گرافیستهای عزیز و دانشجویان محترم و خاص. ÷س از مطالعه مطلب این جلسه  سوالی که از متن استخراج میکنید  به گونه ای  ارسال نمائید که  کلاس مورد نظر مشخص گردد وبه دلیل  تداخل و مشابهت اسمی  حق کسی از بین نرود  از این رو لازم است بعد از  نام خود  در شروع مطلب  اول مشخص نمائید که از دانشجویان کدام گروه هستید و در ادامه سوآل را ذکر نمائید و طبق معمول  سوال و جواب را در بخش خصوصی با هم ارسال نمائید .

 

 (گروه ١ ٧:۴۵-٩:٢۵ )( گروه٢ ٩:٣۵-١١:١۵ )( گروه ٣-١١:٢۵- ١٣:۵٠  )

 

چاپ در فضای دیجیتال

 

در جلسهی گذشته دربارهی آمادهسازی سفارشهای چاپی در فضای آنالوگ  نوشتیم. اکنون شما را با  تهیه‌ی سفارش‌های چاپی در فضای دیجیتال آشنا می‌کنیم.

یکی از عناصر مهم در بیشتر کارهای چاپی  فونت یا همان قلم و نوشتار. تفاوتی که بین دو واژه‌ی فونت و پوینت هست این که فونت در واقع همان نوشتار و حروفی است که در رایانه از آن استفاده میکنیم؛ در حالی که پوینت واحد اندازهگیری استاندارد در حروفچینی است. هر پوینت 35/0 میلیمتر  است؛ بنابراین، قلم با پوینت 12 حدود 4 میلیمتر است.

 

 

تأثیر رنگ بر نوشتار

 

«رنگ» نقش مهمی در  هر کار گرافیکی است. از آنجایی که نوشتار در سفارش چاپی مهم است، توجه به رنگ و انتخاب درست آن  نیز بسیار اهمیت دارد. برای خوانده شدن متن باید نوشتار به صورتی باشد که خوب دیده شود. به کار بردن رنگ های مناسب در نوشتار به شکل صحیح در تحقق این امر بسیار مؤثر است. گاهی سفارش دریافتی شما تکرنگ است که در آن صورت باید با استفاده از یک رنگ مناسب، سفارش را انجام دهید؛ یعنی با بهرهگیری از ترامهای مختلف در زمینه و نوشتار به خوانایی و جذابیت بیشتر عنوان و متن مطالب  کمک کنید. برای نمونه، چنانچه به پیوست‌های (ضمائم) به راهنمای وضعیت نمایش متن و زمینه با ترامهای مختلف کتاب بنگرید، به خوبی به امکانات آن پی خواهید برد. در این جدول که شش ردیف افقی دارد و هر یک از ردیفها با ترام 10% تا 60%  پوشیده شده است، نوشتار آن نیز از سمت چپ به راست با ترام 80% تا  20% چاپ شده است که خوانایی نوشتار با ترام 80% روی زمینه‌ی 20% و همچنین نوشتار 20% روی زمینهی ترام 60% به خوبی و زیبایی خوانده می‌شود. حال آنکه در قسمت‌های مرکزی همین جدول، به سبب یکی شدن  ترام زمینه و نوشتار، آن در متن زمینه ناپدید شده و در قسمتهای مجاور سخت خوانده میشود؛ البته گاهی می‌توانیم از این امکان در موارد خاص آگاهانه استفاده کنیم تا مفهوم پیام اثر گرافیکی ما را منتقل کند.

از فضای تکرنگ که بگذریم، در حالت رنگی یا چهار رنگ هم میتوان برای بهتر خواندن متن از این امکان یعنی تضاد رنگی به درستی بهره برد.

در بخش ضمیمه، جدول صفحهی 188 با زیر نویس (هنگام انتخاب رنگ پیشزمینه و پسزمینه در زمان طراحی دقت کنید. بعضی از رنگهای مکمل  باعث کنتراست بالا و در نتیجه خوانایی بیشتر حروف میشود) نکات جالبی می‌بینید. در این جدول با قرار دادن متن روی پسزمینهها و سطوح رنگی متفاوت، تجربه‌ی خوبی به دست می‌آورید. در این صفحه دو جدول با دو پسزمینه‌ی متفاوت، هر یک در سه باند رنگی قرار دارد و نوشتار با رنگهای ترکیبی و ثابت روی هر دو جدول چاپ شده است که تفاوت هر یک به خوبی نمایان است و تأثیر رنگ زمینه را روی نوشتار به خوبی نشان میدهد.

برای نمونه، به نوشتار سطر دوم که با رنگ قرمز روی جدول اول آمده است، بنگرید. با ترکیب دو رنگ قرمر و آبی 100 در 100 (100X100) بازتابهای گوناگونی می‌بینید و با شش نوع تأثیر روبهرو میشوید که باز هر یک  ممکن است در جای خود و برای سفارشی خاص مناسب تشخیص داده شود. در اینجا به سبب خوانایی و بهتر دیده شدن رنگ قرمز روی رنگ صورتی در جدول رنگ بالا و رنگ قرمز روی رنگ قهوهای در جدول پایین، نمونههای دیگر رنگ قرمز را می‌بینید.

در انتخاب رنگ نوشتار همیشه این سه وضعیت وجود دارد:

1-  نوشتار رنگ دارد، رنگ سفید یا همان نگاتیو هم در این وضعیت به شمار میآید.

2- نوشتار و خط دور در دو رنگ متفاوت است.

3- داخل نوشتار بیرنگ یا سفید و خط دور رنگی است.

اگر بخواهید از رنگ برای خط دور حروف استفاده کنیم، باید به این نکته توجه کرد که در فونتهای کوچک از خط دور بیش از یک میلیمتر استفاده نشود؛ زیرا داخل فونت را پر می‌کند و نوشته زیبا نمی‌شود، اما در قلمها با شمارهی بزرگتر میتوان از خط دور استفاده برد.

نکته‌ی دیگر، آن که به هنگام استفاده از خط دور در فونتهای کوچک، باید از یکی از چهار رنگ  اصلی کمک گرفت؛ به سبب آن که اگر از رنگ ترکیبی استفاده شود، در صورت تنظیم نبودن دستگاه چاپ، با کوچکترین خطا در یکی از مراحل چاپ، این موارد پیش می‌آید:

v    رنگها جابهجا می‌شود؛

v    خط دور حروف وارد  متن می‌شود؛

v    نوشتار مخدوش و ناخوانا میشود؛

v    از دقت و وضوح آن کاسته میشود.

علاوه بر این‌ها، باید پیش از فرستادن هر فایل به صورت نهایی برای خروجی فیلم و زینک به این نکتهها توجه کرد: هر اقدامی در رنگ و جابهجایی نوشتار میخواهیم انجام دهیم، کامل باشد؛ مانند: تنظیم خطوط، پاراگراف‌بندی، تغییر رنگ‌ها، اندازه‌ی قلم، انتخاب رنگ نهایی نوشتار و سپس نوشتار را برای اطمینان از  تغییر نکردن آن در مرحلهی خروجی فیلم و لیتوگرافی، تبدیل تمام نوشتار به تصویر (به اصطلاح CONVERT کردن نوشتار). همچنین، در ادامه دقت در فعال بودن یا نبودن دگمهی OVER PRINT)) مهم است. در برنامههای بُرداری مانند: «کورل دراو» (CORELL DRAW) و «فری هند»  (FREE HAND) به صورت پیشفرض برای رنگ سیاه نوشتار «OVER PRINT» فعال است و زمانی که رنگ نوشتار را از رنگ سیاه به رنگ دیگر تغییر میدهید،. خود به خود از آن حالت خارج می‌شود و زیر نوشته را خالی میکند. در بیشتر موارد  ندانستن وضعیت فعال یا غیرفعال بودن این دگمه سبب خطاهای چاپی می‌شود؛ بنابراین، توجه به آن ضروری است یعنی هرگاه میخواهید رنگ نوشتار روی رنگهای دیگر چاپ نشود و زیر نوشتار سفید باشد، باید قسمت OVER PRINT را غیرفعال کنید و هنگامی که میخواهید نوشتار روی زمینهی رنگی بیاید و با رنگ زیرین ترکیب شود، آن را فعال کنید. در خصوص رنگ سیاه به سبب این که روی هر رنگی مینشیند، آن را تیرهتر می‌کند و نوشتار بهتر دیده میشود، OVER PRINT بودن آن مانعی ندارد؛ زیرا اگر زیر نوشتار ریز سفید شود یا اگر نوشته به هر دلیلی در چاپ جابهجا شود، در اطراف نوشته، سفیدی کاغذ پیدا میشود و مطلب را ناخوانا می‌کند..

نکته‌ی دیگر در خصوص رنگ سیاه آن که باید به تنهایی برای نوشتار ریز در فیلم و زینک دیده شود.  توجه به این امر سبب میشود اگر به هر دلیلی در نوشتار نیاز به اصلاح باشد، تنها زینک سیاه تغییر کند و فعال بودن دگمه OVER PRINT در صورتی که کلمهای حذف شود، در متن جای خالی آن را نشان خواهد داد.

توجه به چند نکته در خصوص نوشتار پیش از ارسال فایل نهایی برای چاپ ضروری است:

1- نوشتار متن باید در یک رنگ از رنگهای چاپ دیده شود، ترجیحی رنگ سیاه.

2- نوشتار با حاشیه کار فاصله منطقی داشته باشد.

3- دگمه OVER PRINT تنظیم شود.

4- تمام تغییرات فونت  (انتخاب، اصلاح رنگ، اندازه‌ی فونت و ...) پیش از کانورت کردن یعنی تبدیل متن به تصویر انجام شود.

5- در صورتی که به هر دلیل متن را به تصویر تبدیل نکردید، باید تمام فونت و قلمهای کاربردی را همراه فایل به لیتوگرافی بفرستید.

 

 .

 

  

نرمافزازهای بُرداری و BIT MAP

 

شناخت امکانات و محدودیتهای این دو نوع نرمافزار «برداری» و «BIT MAP»، در اجرای سفارشها بسیار مهم است؛ به طور کلی نرمافزارهای BIT MAP بر مبنای قسمت‌های تاریک و روشن، اشکال را ترسیم می‌کند و این قسمت‌های تاریک و روشن ایجاد رنگ خاکستری از نقطه سفید مرکز تا حاشیههای اطراف میکند و این قسمت‌ها در اندازه‌ی نخست و کوچک‌تر بسیار ظریفند، اما در ابعاد بزرگتر، کنگرههای تیز و نامنظمی در اطراف کار ایجاد می‌کنند.

 

نکته‌های مهم برای اجرا

 

1 - اسکن تصاویر در ابعاد مورد نیاز در کار گرافیکی

2 - ذخیره‌ی تصاویر اسکنشده در پوشهی خاص و جداگانه

3- ایجاد فایلهایی با رزولیشن پایینتر برای رسیدن به نمونه‌های (اتودهای) متعدد و داشتن سرعت بالا

4 - ارسال تصاویر و عکسهای اسکنشده همراه با فایل اصلی در نرمافزارهای برُداری

 

رجیسترها

 

هنگام خروجی فیلم در لیتوگرافی، نشانه‌ها و شاخصهایی در کنار هر سند چاپی قرار داده میشود که این رجیسترها نقش نگهبان و تنظیم‌‌کننده‌ی رنگ و تعبیه فرمها در جای خود را دارند و اگر به هر دلیلی در روند لیتوگرافی و چاپ مسألهای رخ دهد که خروجی و در نهایت کار چاپ، کیفیت مطلوب را نداشته باشد، با این شاخصهای رنگی و فرمی، میتوان در هنگام اجرا و چاپ از آن مطلع شد و نواقص را برطرف کرد  .

 

فرم‌بندی

 

اگر کار چاپی یکرو باشد، یک رنگ و یک فرم خواهد داشت و با اضافه شدن هر رنگ، یک فرم به نام همان رنگ به آن اضافه میشود. هر کار یکرو با چهار رنگ و چهار فرم خواهد داشت و چنانچه سفارش چاپی از یکرو به دورو افزایش مییابد. این تعداد فرم طبق فرمول، دو برابر خواهد شد؛ زیرا در پارهای موارد  کار چاپی چهار رنگ و فرم داخل، تک‌رنگ یا دو رنگ است.

در برخی از سفارش‌های چاپی فرم بر خلاف تک لت یال بروشورهای آکاردئونی تاثیر و اهمیت بسیار زیادی در فرم چاپی خواهد داشت. نقش فرمبندی بیشتر در زمینه‌ی چاپ کتاب و مجله و یا مجلدهایی که از تعدادی صفحات بههمپیوسته تشکیل شده است، آشکار می‌شود.

از آن جایی که در ایران فرمها و قطع (اندازه‌ی) کتابها در بازار چاپ دو نوع (اندازه) بیشتر نیست، ابعاد فرمها و کتابها در همان دو اندازه خواهد بود. قطعهای رایج به سبب نداشتن دورریز کاغذ پیشبینی شده است تا کمترین کنارهی بدون مصرف را در هر برش برای فرم و کتاب داشته باشیم؛ از این رو، با توجه به آن که اندازه‌های متفاوتی در دنیای کتابآرایی هست، دو اندازه‌ی رایج آن را در ایران شرح خواهیم داد.

 

قطع کتابها

 

قطع کتاب‌ها بر چند نوع به این شرح است:

١- سلطانی

٢- رحلی کوچک

٣- رحلی بزرگ

۴- وزیری

۵- رقعی

۶- خشتی

٧- بیاضی

٨- جیبی

٩- جیبی پالتویی

برای  کسب اطلاعات بیشتر در خصوص قطع کتاب به صفحهی ٢٣ از کتاب «آنچه طراحان گرافیک و ناظران چاپ باید بدانند»  مراجعه کنید.

 

 

 

  نکته

نکتهی مهم

 

در جلسه‌ی هفته‌ی آینده، هر یک از شما دانشجویان پرسش و پاسخ‌هایی را که تا به حال در وبلاگ درج کردیم، در یک برگ پرینت بگیرید و با ذکر نام، نام خانوادگی و کلاس خود، آن را در داخل پاکت بگذارید و روی پاکت نیز مشخصات خود، کلاس و زمان شروع ان را بنویسید و به اینجانب تحویل دهید.

 

 

 

  نظرات ()
مطالب اخیر صفحه آرایی بهمن 95 اولین جلسه طراحی پوستربهمن 95 ژوژمان درس صفحه آرای 12 دی ماه 95 متن کتاب وصایای امام علی (ع) برای صفحه آرایی کتاب در باره طراحی و صفحه آرایی کتاب صفحه آرایی روی جلد مجله صفحه آرایی / گرید و پایه کار ارایه فصل اول و دوم کتاب صفحه آرایی اولین جلسه 95/7/4 ویژه دانشجویان درس پوستر
کلمات کلیدی وبلاگ گرافیک (٥) پوستر (٤) دانشجو (۳) سی دی (۳) بسته بندی (۳) تقویم (۳) کاتالوگ (۳) بروشور (۳) کارخانه (٢) گرافیک سی دی (٢) گرافیست (٢) تلاش (۱) اخلاقی (۱) فرم (۱) رجیستر (۱) زینک (۱) کلمه (۱) کالا (۱) روش (۱) ترسیم (۱) ویدئو (۱) چاپ (۱) خاص (۱) cd (۱) صفحه آرایی (۱) بیست (۱) نظر خواهی (۱) خدا (۱) توکل (۱) اخلاق (۱) شریعتی (۱) خلاقیت (۱) طراحی (۱) مهربان (۱) فال حافظ (۱) مهندسی (۱) جمله (۱) حافظ (۱) سوال (۱) ارتباط (۱) مصلحت (۱) خالق (۱) طراحی سی دی (۱) گرید (۱) چند وجهی (۱) پنج ضلعی (۱) شیوه های طراحی (۱) اعلان درس (۱) ژوژمان دی ماه 91 (۱) تکنو لوژی 2 (۱) روی جلد مجله (۱) نجج البلاغه (۱) وصیتنامه حضرت علی (ع) (۱) ژوژمان تیر 92 (۱) لکه های اتفاقی (۱) سوالات شناخت هنر گرافیک1 (۱) پایه کار (۱) سحر غریب (۱) مهندسی اخلاق (۱) ضمیر نا خود آگاه (۱) دستگاه چاپ شخصی (۱) درس آخر چاپ (۱) ژوزمان (۱) قبل از متن (۱) روکش جلد (۱) لب جلو (۱) صفحه صمت چپ (۱) کاست (۱) سر رسید (۱) تست (۱) تاریخ هنر (۱) ژوژمان (۱) تکنولوژی دو (۱) مدیر مسئول (۱) گسترده (۱) منظم (۱) کلاس مجازی (۱) چهار گزینه ای (۱) تقویم دیواری (۱) لیتو گرافی (۱)
دوستان من عزيزستان سوپر گرافیک آموزش گرافیک دختری بنام هما خلاقیت در طراحی یک گرافیست تنها تمام دانشجویان من گرافيک و قصص الالنبيا علیرضا حصارکی.طراح گرافیک ورزش ایرانی پرتال زیگور طراح قالب