جلال عطارزاده
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ جلال عطارزاده
آرشیو وبلاگ
      گرافیست عزیز ()
سوالات چهار گزینه ای چاپ91

تعدا  20 سوال از بین سوآلات زیر برای امتحان ارائه خواهد شد هر سوال نیم نمره  خواهد داشت . در مجموع 10 نمره + 10 نمره فعالیتهای کلاس =٢٠

 

 ==========================

سوالات چهار گزینه ای

1-      کدام یک از مراحل از مراحل پس از چاپ است؟

الف -  کنترول کیفیت   ب-  نوع پوشش   ج-  نوع مرکب مصرفی   د - نوع کاغذ مصرفی

2-      در مرحله  کنترول رنگ  کدام یک از عناوين  زیر را مورد توجه قرار ميدهيم ؟

الف - مدیریت رنگ       ب - شکل ترام       ج - وضوح رنگ       د-  لاغری ترام

3-      در مرحله کنترل هم پوشانی به  کدام یک ازعناويت  زیربايد توجه کرد ؟

الف - ریجستر شدن عکس،ب-  ریجستر شدن کار   ج-  ریجستر شدن کار ، دوتایی شدن کار    د - چاقی ترام، دوتایی شدن کار

4- .ترکیب رنگ هر کدام از رنگ های  CMYK چه مقدار باشد تا کار مشکی تر شود ؟

1. 80      

2. 30

3. 100

4. 60

5. کدام فونت است که هیچ گاه نباید چند رنگ آورده شود ؟

1. فونت های کوچکتر تر از 5

2. فونت های کوچک تر از 8

3 . فونت شماره ی 12

6. بهتر است چاپ رنگ های فلزی روی کدام سطح انجام نشود ؟

1. سطوح مات

2. سطوح گلاسه

3. مقواهای فانتزی

4. گزینه ی 1و 3

7.- برای رنجه دار نشدن خطوط نازک در چاپ باید آن ها را با ترام چند درصد رنگ آمیزی کرد ؟

1. 100 درصد همه ی رنگ ها ی CMYK

2. 100 درصد یکی از رنگ های CMYK

3. 15 درصد

4-. گزینه ی 1 و 2

8-  کداميک از موارد زير در برآورد قيمت چاپي  نياز به اطلاعات روز دارد .

الف) یووی وکاغذ     ب) زینک وفیلم     ج) زینک ویووی        د) کاغذ ومقو

9- برای تهیه ی قالب چه زمانی مناسب تر است؟

1:قبل از چاپ  2: پس از طی مراحل چاپ  3:پس از مرحله ی چاپ و یووی 4:قبل از اینکه کار به چاپخانه برسد

10 - درنوع کاربرد کاغذ،کدامیک از گزینه های زیر نادرست است؟

1:کاغذهای گلاسه برای چاپ های نفیس

2:کاغذهای نیشکر برای چاپ مطلوب تر

3:هر چه کار دارای رنگهای بیشتر،استفاده از گلاسه با گرماژ پایین تر

4:کاغذ های نیشکر برای چاپ های نفیس

11- -کدام گزینه صحیح است؟

1-چگونه در نرم افزار های هم چون Freehand مشکلاتی در خروجی عکس ها به وجود می آید؟

الف) عکس ها در پوشه جدا گانه ای از فایل قرار دارد.

ب) پوشه ها با اسامی مشابه ذخیره می شود.

ج) وجود عکس های زیاد

د) همه ی اطلاعات در یک پوشه قرار دارد.

12- برای طراحی سند هایی که بعد از چاپ نیاز به دو برش کنار هم دارند فاصله بین دو تیغه چه اندازه ای باید باشد؟

الف) mm10               ب)mm3               ج)mm5                د)mm2

13-اگر عرض سفارش چاپي کمتراز نصف زينک مورد نظر باشد کدام روش را استفاده ميکنيد تا ازهزينه شما کاسته شود.

الف) استفاده از روش چاپ سکه ای                    ب)  استفاده از پليت ستر

ج) استفاده از روش  چاپ نشان به نشان              د) استفاده از زينک غير مسي

14 - در روش استفاده از دو زینک در چاپ چهار رنگ باید سند را با چه نوع ماشینی چاپ کرد؟

 الف) تک رنگ  يا دو رنگ               ب) چهار رنگ          ج) لتر پرس             د) ماشين چاپ رول

15- کدام یک از روش های زیر زماني  استفاده مي شود که  عرض کار کمتر از نصف فضای چاپی  نباشد؟

 الف)چاپ سکه ای        ب) افست چاپ   ج)  چاپ نشان به نشان       د) هیچ کدام

16 ـ در استفاده از نمادهای رنگی کاربرد نماد طرح دار یا ستاره ای  در کارهای چاپی چیست؟

الف)کنترل میزان خرجی مرکب و روی هم خوردگی آنها

ب)کنترل میزان لرزش رنگهای مختلف  CMYK

 ج)کنترل روی هم خوردگی رنگها  درستی ایجاد رنگ سوم

 د)کنترل دقت یا رزلوشن عکسها

17 ـ در ماشینهای چاپ افست کنترل میزان انتقال مرکب بر عهده........... میباشد.

الف)سیلندر زینک

 ب)نوردهای واسط

 ج)زینک آلومینیومی

 د)فشار بین لاستیک و کاغذ

18ـدر چاپ افست کارهای با رنگ خوری یکسان چگونه باید بر محور سیلندر قرار گیرند؟

الف)عمود بر راستای محور سیلندر

 ب)به طور افقی بر محور سیلندر

 ج)در قسمت فوقانی محور سیلندر

 د)در بالای محور سیلندر

19.اگر عکسی را بزرگ کنیم تعداد پیکسل های آن چه تغییری میکند؟

1.تعداد پیکسل های آن زیاد میشود

2.تعداد پیکسل های آن تغییری نمیکند

3.تعداد پیکسل های آن کم میشود

4.در صورتی که عکس خیلی بزرگ شود زیاد میشود                                           

20- .هرچه مقدار دانسيته( فاصله سفيدي مطلق تا سياهي مطلق)به عدد  4 نزديک باشد يعني ؟

1.قدرت تفکيک و تشخيص  بالا نقاط اسکنر

2.مصرف بالاي برق  اسکنر  

3.هر عدد نشانه يک رنگ در چاپ است cmyk يعني چهار رنگ را اسکن ميکند

4-   يعني اسکنر داراي  4 وضعيت  است1- رنگي ،2- سياه سفيد ، 3- کنتراست بالا ،4- تفکيکي   

     21- .در شیوه چاپ افست  براي نوع کاغذ تحرير و گلاسه از IPI  چند  استفاده می شود؟

الف –تحرير 150 گلاسه 175

ب- تحرير 200 گلاسه 150

ج- تحرير 300 گلاسه 175

د- تحرير 150 گلاسه 100

22 - .در کدام چاپ بایستی ترام جهت خروجی فیلم درشت انتخاب گردد و اندازه IPI  آن چند است ؟

الف-افست 120     ب – سیلک 120   ج-لترپس 150      د-فلکسو130  

23 -اندازه ی بعد از برش قطع رحلی کوچک چند است؟

الف_34×24

ب_5/28×21

ج_5/17×5/24

د_17×5/23

24- کتابي داريم در ابعاد 34×49  نام قطع ان چيست

الف_رحلی کوچک     ب_رقعی

ج_وزیری     د_سلطانی

25 – هر فرم  قطع وزيري و خشتي  شامل چند صفحه است  ؟

الف_ وزيري8 خشتي  4

ب_ وزيري 6و خشتي  8

ج_ وزيري 4و خشتي 4

د_ وزيري 8 خشتي  6

26-اندازه ی کاغذ چاپ قطع رحلی کوچک و بياضي بزرگ  چند است؟

الف_ وزيري70×50  و بياضي بزرگ  60×45

ب_ وزيري60×45و بياضي بزرگ  70×50 

ج_ وزيري70× 50و بياضي بزرگ  70×50 

د_ وزيري60×45و بياضي بزرگ  70×1000 

27-رنگ یا بافت زمینه را به اندازه ی حدود 5 میلی متر به اطراف گسترش دهیم تا......

الف_طراح دچار اشتباه نشود

ب_رنگ به جاهای دیگر تصویر هم برود

ج_بعد از برش سفیدی نداشته باشد

د_در فرم بندی به مشکل برنخورد

28 - mod رنگی مورد استفاده در چاپ افست چیست؟

الف)RGB

ب)grayscale

ج)cmyk

د)HSB

29 -  .راه حل مناسب براي  بالا بردن تيراژ،بدون از دست رفتن كيفيت چاپ،كدام از موارد زير مي باشد؟

1.سوزاندن زينك هاي مسي

2.سوزاندن زينك هاي آلومينيومي 

3.استفاده از زينك مسي

4.  عدم استفاده از پليت

30 - .در كنترل اندازه ترام ،چه موردي بيشتر بر چاقي و لاغري ترام تاثير گذار است؟

1.مرحله تهيه زينك

2.نور دهي

3.اندازه زينك

4.لبه كار زينك

31 - .يكي از نكات مهم در كنترل زينك  كدام است؟

1.كنترل رجيستر ستاره اي 

2 كنترل عدم وجود  خطوط  نا خواسته شده

3.كنترل علامت ها گوشه کار

4.كنترل ترتيب cmyc  بودن زينک

32- ماشین چاپ کاغذ به ابعاد100 در70چند ورقی است؟

   الف – 5/ 4 ورقي     ب- 5/ 2 ورقي    ج – 2 ورقي   د -  5/ 5 ورقي

60 - ماشین چاپ کاغذ به ابعاد60در90 چند ورقی است؟2.

الف -5/2 ورقي    ب- 5/4  ورقي    ج – 4 ورقي         د – 2 ورقي

33 - در فرم سفارش طراحی و چاپ از کارفرما کدام مراحل چاپ را می نویسد؟

پیش ازچاپ          چاپ        پس ازچاپ            هرسه مورد

34 -  به طور معمول براي يک کار چاپي چند فرم سفارش لازم است و  در کدام  فرم سفارش نوع پوشش درج مي شود  ؟

الف – چهار فرم سفارش  درتنها  فرم سفارش چاپخانه

ب- دو فرم سفارش  در 1- فرم سفارش  ليتو گرافي

ج-  سه فرم سفارش  در1-  فرم چاپخانه 2- ليتو گرافي

د – سه فرم سفارش  در1-  فرم سفارش  طراحي و چاپ  2-  فرم سفارش  چاپ

35 - .باکدامیک ازشیوه های زیرمیتوان برجستگی کرد؟

1.ترموگرافی    2.افست    3.یو وی     4.چاپ مخمل

36 - .کدامیک ازشیوه های زير امکان چاپ با رنگهاي ترکيبي وجود ندارد ؟

1.افست    2.ترموگرافی      3.لترپرس      4.چاپ ديجيتال

36 -قطع كتاب ها در سراسر دنيا بر اساس ... ايجاد شده است.

الف)برش ك.اغذ     ب)ابعاد كاغذ      ج)فرم بندي كاغذ     د)فيلم خروجي

37 - -چند نوع كاغذ و با چه ابعادي در ايران موجود است؟

الف)1نوع-70×100                          ب)2 نوع- 70×100 و 70×50 

ج)2نوع- 60×90 و 70×100              د)3نوع – 60×45 و 60×90 و 70×50

38 -به چه دليل قطع كاغذ بر مبناي ابعاد ايجاد شده است؟

الف) براي استفاده بهينه از ورق ها          ب)براي استفاده بهينه از فضاي كاغذ ورقي

ج)براي دقيق شدن در فرم بندي             د)براي روي هم قرار گرفتن فرمهاي چاپي

39 - كاغذي با ابعاد60×45 مناسب است براي قطع....است.

الف)رحلي بزرگ-سلطاني            ب)جيبي-رقعي-رحلي كوچك

ج)بياضي-جيبي-رحلي               د) رقعي-جيبي-سلطاني

40 – هر فرم چاپي بعد از برش از چند طرف برش مي شود

الف)ازيک طرف قسمت عطف    ب) از دو طرف پائين و بالا   ج)از سه طرف غير از عطف   د) از چهار طرف

41 -  اندازه ی قبل از برش در قطع رحلی بزرگ (مدیران) کدام گزينه است ؟

الف)24×34              ب)33×23.5           ج)50×70                    د)100×70

85 - اندازه ی بعد از برشدر قطع وزیری کدام  گزينه است ؟

الف)17.5×24.5       ب)17×23.5            ج)33×23.5                د)24×34

42 - .تعداد صفحات هر طرف فرم در قطع وزیری چند صفحه است؟

الف)4                      ب)6                        ج)8                              د)10

87 - . تعداد صفحات يک فرم در قطع مدیران چند صفحه است؟

الف)4                      ب)6                        ج)8                              د)10

5.در قطع وزیری و رحلی بزرگ اندازه ی کاغذ چاپی را بگویید؟

الف)100×70           ب)21× 29.7           ج)درهر سایزی میشود      د)50×70

43 - .فایل ارسالی به لیتو گرافی براي چاپ افست بايد داراي چه فرمت و رزو ليشني  باشد؟

1- TIF 300 DPI                2- JPG 100 DPI

3- PSD 300DPI                4- PNG 75DPI

44 - .بین حروف در یک کلمه فارسی خطوطی وجود دارد که ممکن است با رنگ کردن خطوط دور نمایان شود.

برای از بنی بردن خطوط بین حروف فارسی در برنامه ................ بایستی نوشته های فارسی را................. کنید

Weld/photoshap.1 

Photoshap/coreldram.2

Weld/coreldram.3

Coreldram/coreldram.4

45 – براي جلو گيري از خطا هاي مربوط به اور پرينت در نرم افزار هاي  چون CORELDRAW , FREEHAND

 دکمه نمایش Overprint را در چه وضعيتي قرا ميدهيم .

1- غير فعال ميکنيم تا اور پرينت نشود

2- فعال ميکنيم تا اور پرينت بشود

3- در وضعيت اوتو ماتيک قرار مي دهيم

4- درصد آن را کنترل ميکنيم

46 - .ارسال فونت در نرم افزار هایی با ساختار برداری  مثل کرل و فری هند در صورتی که فونت ها تبدیل به منحنی نشده باشد...........است.

1.فرقی نمیکند    2.ضروری

3.اهمیت چندانی  ندارد  4.غیر ضروری

47 -  از قدیمی ترین شیوه های چاپی کدام گزینه می باشد؟

1-چاپ لترپرس                   2-چاپ هلیو گراور                3-چاپ سیلک اسکرین                     4-چاپ کلیشه

48 -  از معروف ترین شیوه های چاپ غیر مستقیم کدام است؟

1-چاپ فلسکو                     2-چاپ باتیک                         3-چاپ افست                               4-چاپ ترموگرافی

49 -  نوعی از چاپ که تنها برای تیرازهای بسیار بالا مقرون به صرفه می باشد؟

1 - -چاپ لترپرس                   2-چاپ هلیو                        3- چاپ ترموگرافی                         4-چاپ افست

50 -  درکدام شيوه چاپ است که  ماده مصرفی به روش ماورابنفش خشک می شود ؟

1-چاپ ورنی سرد              2-چاپ هلیو                      3-uvمات و براق                                   4-داغی(طلا

51 -  نوعی از چاپ که در آن امکان چاپ با رنگ های ترکیبی وجود ندارد؟

1-چاپ لترپرس                 2-چاپ سیلک اسکرین          3-چاپ فلکسو                                    4-چاپ هلیو

52 - .هنگامي كه در طراحي از مشكي تك رنگ استفاده شود بعد از چاپ چه مشكلي به وجود مي اورد؟

الف- رنگ مشكي بور مي شود.                           ب- رنگ مشكي مايل به قرمز مي شود.

ج- در رنگ مشكي سفيدك ميزند.                         د- در كنار رنگ مشكي سايه مي افتد.

53 - . وقتي چاپ كم رنگ مي شود مشكل ان چه بوده است؟

الف- عدم تنظيم اب و مركب                              ب-عدم تنظيم فشار بين لاستيك و كاغذ

ج- غبار دار شدن لاستيك                                 د- همه موارد

54 - .چرا در بعضي موارد تصوير چاپ شده به يك طرف كشيده مي شود؟

الف- جدا شدن بافت پوششي سطح كاغذ                ب- فشار بيش از حد

ج- لاستيك شل شده است                                 د- لغزش كاغذ در هنگام عبور از سيلندر چاپ

55 - .در چاپ بر روي پارچه از چه شيوه اي مي توان استفاده كرد؟

الف- ليزري             ب- افست                    ج-ترمو گرافي                 د- سيلك

56 - . تعداد صفحه از هر طرف فرم در قطع وزيري چند فرم است؟

الف- 8                   ب- 4                        ج- 6                            د- 16

57- کپی زینک جزء کدام مرحله است؟

1- پیش از چاپ     2- چاپ     3- پس از چاپ     4- مواد

58- مرحله پس از چاپ شامل چه مواردی است؟

1-نوع پوشش ، صحافی ، کاغذ       2- صافی ، تا و برش ، مدیریت رنگ

3- نوع پوشش ، تا و برش ، صحافی     4- کپی زینک ، کاغذ ، مدیریت رنگ

59 .نزديكي نوشته ها به خط برش باعث چه مواردي ميشود؟

  الف:نازيبايي طرح       ب:خط برش نوشته ها        ج:موارد الف و ب       د:احتمال حذف شدن بخش از نوشتار

60 - .رنگ يا طرح را از اطراف كار حدودا چند ميليمتر بزرگ تر بايد در نظر بگيريم؟

الف.5ميلي متر     ب.3 ميلي متر   ج.1 ميلي متر     د.2 ميلي متر

61 - -کدام يک از نماد ها در چاپ ميزان لغزش رنگهاي  مختلف را نشان ميدهد

1-         نماد رنگهاي ترکيبي

2-         نماد  طرح دار يا ستاره اي

3-         نماد گراديان

4-         نماد رنگهاي اصلي

62- دلایل لرزش رنگ ها در کارهای چاپی را نام ببرید؟

1-         جابه جایی زینک، لغزش کاغذ

2-         شل بودن لاستيک

3-         عدم تنظيم رنگ

4-         سرعت پائين ماشين چاپ

63- از چه نمادی برای کنترل روی هم خوردگی رنگها ودرستی رنگ سوم استفاده نمی شود؟

1-نماد رنگ های اصلی

2-نماد تشخیص

3-نماد اصلی وتشخیص

4-رنگ های cmyc

64 - رنگهای فلزی بیشتر با چه رنگهایی شناخته شده اند ؟

الف) طلایی و سفید     ب) نقرهای و سفید     ج) سفید و مشکی     د) نقره ای و طلایی     

135 - چاپ رنگ های فلزی بهتر است بروی چه سطوحی انجام شود ؟

الف) سطوح فلزی     ب) سطوح مات     ج) سطوح گلاسه     د) مقوا فانتزي

65 - OVERPRINT کردن کدام رنگ است که مانعی ایجاد نمیکند و رنگ زیرین روی آن تاثیرچندانی ندارد ؟

الف)سفید     ب)قرمز     ج)آبی     د)مشکی                                                                   

66 - در طراحی چه کارهایی بهتر است که کار در چهار رنگ ترکیبی طراحی نگردد ؟

الف)کارهایی که بروی مقوای مات چاپ میشود.

 ب)کارهایی که در آن به دست امدن رنگ خاصی مد نظر است

ج)کارهایی چون نقشه که دارای جزئیات دقیق و فراوان است.

د)موارد ب و ج صحیح می باشد.                 

67 - کدام گزینه در مورد چاپ فلکسو صحیح است ؟

الف) این چاپ بوسیله کلیشه فلزی صورت میگیرد و امکان چاپ با رنگ ترکیبی وجود ندارد.

ب) یک نوع چاپ برجسته است که در آن از کلیشه های ژلاتینی استفاده میشود .

ج)یک نوع چاپ گود است که از سیلندر های فلزی جهت چاپ بهره می برند .

د) در این شیوه فیلم و سپس زینک تهیه میشود اما آنچه که چاپ می گردد بایستی خطی و تک رنگ باشد .

 68 -   مواردی که باید جهت کنترل کیفیت پس از چاپ در نظر داشت کدامیک است ؟

     الف) کنترل کیفیت  ،  کنترل هم پوشانی  ، صحافی  ، تاثیر مرکب و مواد بر روی هم

     ب) کنترل کیفیت   ، کنترل سطح کار  ،  تفکیک رنگ  ، تا و برش

     ج)کنترل رنگ  ، کنترل کیفیت  ، کنترل  هم پوشانی  ،  کنترل سطح کار

     د) کنترل رنگ ، کنترل سطح کار ، نوع کاغذ مصرفی ، ترامه کردن

69 -  کدام  گزینه در مورد رنگ های فلزی صحیح است ؟

    الف)  بهتر است که چاپ رنگ های فلزی بر روی مقواهای فانتزی انجام شود .

    ب )   بهتر است در چاپ رنگها فلزی از UV مات استفاده شود .

    ج )   بهتر است که چاپ رنگ های فلزی بر روی سطوح گلاسه انجام شود .

     د )   استفاده از رنگهای فلزی برای  هر گونه سطوحی مناسب است .

70 -   مساله پیچازی در چه صورتی شکل میگیرد ؟

    الف ) چنانچه زاویه دو ترام مختلف کمتر از 30 درجه باشد .

    ب )  چنانچه زاویه دو ترام مختلف بیشتر از 45 درجه باشد

    ج )  چنانچه زاویه دو ترام مختلف کمتر  از 15 درجه باشد .

    د )  چنانچه زاویه دو ترام مختلف یکسان باشد .

    71 -  کدام گزینه ازروشهای چاپ مستقیم  نمی باشد ؟

    الف )  لترپرس

    ب  )   نایلوپرینت

    ج  )   افست

    د   )  هلیو گراور

     72 -  بطور کلی موارد تاثیر گذار بر کنترل و کیفیت چاپ کدام است؟

1)کنترل رنگ ،کنترل کیفیت ،کنترل همپوشانی ،کنترل سطح کار

2)پیش از چاپ ، چاپ ، پس از چاپ ،مواد مصرفی

3)کاغذ مصرفی ، مرکب مصرفی،کپی زینک خوب

4)شکل ترام ،روی هم پوشانی مرکب ،چاقی ترام

73 - کدام مرحله از مراحل پیش از چاپ نیست؟

1)کپی زینک خوب

2)تفکیک رنگ

3)کنترل رنگ

4)مدیریت رنگ

74 - مراحل پس از چاپ به ترتیب کدام است؟

1)کنترل رنگ، کنترل کیفیت ،کنترل همپوشانی

2)خط تا و برش ،نوع پوشش ، صحافی

3)نوع پوشش ، خط تا و برش ،صحافی

4)هیچکدام

75- کنترل کیفیت در کار چاپ به چه چیزی بستگی دارد؟

1)چاقی ترام           

2)رجیستر شدن عکس

3)وضوح تصویر

4)تاثیر مرکب و مواد

76- - کدام گزینه جزو کنترل رنگ نیست؟

1)شکل ترام      2)روی هم پوشانی مرکب      3)دو تایی شدن کار      4)مدیریت رنگ

گزینه صحیح:4 ،جواب: صفحه 121و122 ،سطر آخر از 121و سطر 1 تا 3 از صفحه 122

77- -رجیستر چیست؟

الف-علامتی معمولاٌ به شکل بعلاوه یا ضربدر است که درون یک دایره یا چهار ضلعی قرار می گیرد.

ب-علامتی معمولاًبه شکل دتیره که یک ضربدر در آن قرار می گیرد.

ج-علامتی به شکل چهار ضلعی که یک دایره در آن قرار میگیرد.

د-علامتی به شکل لوزی که درون آن یک بعلاوه یا ضربدر قرار می گیرد.

78  - .کار رجیستر چیست؟

الف-برای زیبایی

ب-جهت کنترل روی هم خوردگی رنگ ها

ج-برای شناخت نوع رنگ

د- جهت کنترل عکس ها

79 - .هر چه کار بزرگتر باشد ...

الف-از رجیستر کمتری استفاده می شود.

ب-از رجیستر بیشتری استفاده می شود.

ج-از رجیستر استفاده نمی شود.

د-هیچکدام

80 - .دانسیومتر چیست؟

الف-برای کنترل ترام های موجود در علائم رنگی

ب-برای کنترل کیفیت عکس

ج-برای تشخیص نوع رنگ

د-برای کنترل نوع رنگ های موجود در عکس

81 - .ضخامت رجیستر ها بهتر است حدود...

الف-1/0 میلیمتر

ب-2/0 میلیمتر

ج-10/0میلیمتر

د-01/0میلیمتر

82 - ضخامت کاغذ را با چه واحدی میسنجند ؟

١لف )  میکرون    ب )  گرماژ      ج ) میکرومتر     د )  میلی متر

83 - آب چاپ به چه منظوری انجام میشود ؟

الف )  برای جلوگیری از پشت زدن کارها  ب )   برای جلوگیری از انبساط و انقباض مقوا

ج ) برای مرطوب کردن لاستیک چاپ   د )    برای جلوگیری از تشکیل حباب در زیر سلفون

84 - کدام یک از موارد را نمیتوان از مشکلات مرحله ی سلفون کشی به شمار آورد ؟

١لف ) ایجاد حباب های هوا در زیر سلفون         ب)      دفرمه شدن کاغذ

 ج ) بادکردن کار و کند کردن کار دستگاه برش   د)   جابه جایی خط تا در هنگام لترپرس

85 - کدام یک از تعاریف زیر درست نیست ؟

الف) پانچ : این نوع صحافی بیش تر به منظور بایگانی کاربرد دارد

ب )ته بند پلاستیکی : نوعی صحافی که در دسترس بوده و امکان انجامش در محیطهای شخصی و اداری فراهم است

 ج)  نخی : روشی بسیار ساده برای بستن مستندات محسوب میشود

د) ته بند اوراق چاپگر : این گیره پلاستیکی بوده و از سوراخهای دسته کاغذ رد میشود و در طرف دیگر نوار پلاستیکی دیگر انتهای

آن را می بندد .

89 - در صورت عدم توجه در کدام یک از مراحل چاپی تمامی پروژه به مشتی کاغذ تبدیل میشود ؟

 (مرحله ابتدایی کار (طراحی)   مرحله پایانی کار چاپی (صحافی

 مرحله لیتوگرافی                 مرحله سلفون کشی

90 - - فیلم از چند قسمت اصلی تشکیل شده است ؟

-حامل قشر حساس (پایه)

-قسمت رابط

-امولسیون:برومور نقره.کلور نقره.یدور نقره.

91 - - ترام چیست ؟

ترام در واقع کوچکترین جزو یک کار چاپی است.به گونه ای که وجود آن باعث ایجاد یک تصویر رنگی لطیف در کار چاپی است.

92    – 6مورد از اشکال مختلف ترام را نام ببرید ؟

 ترامها تنوع زیادی دارند به طور مثال دایره. بیضی.لانه زنبوری.مربع.لوزی.فانتزی و...

93  – در چاپ افست چه نوع ترامی استفاده میشود وچرا؟

در کار چاپ افست معمولا از ترام مربع استفاده میشود.به این دلیل که این ترام واضح تر دیده میشود و برای این کار مناسبتر است.

94 – قسمت امولسیون را اصطلاحا چه مینامند واین قسمت در چاپ افست چگونه است؟

قسمت امولسیون را اصطلاحا ژله نیز میگویند.در چاپ افست معمولا ژله را ناخوانا می گیرند تا زینک خوانا و کار چاپ نیز خوانا چاپ میشود.اما گاهی پیش می آید در کار چاپ افست لازم است ژله خوانا و زینک ناخوانا باشد و آن هنگامی است که مثلا یک برچسب پشت شیشه ای چاپ شود.

95- برای خط تا و کارهای چاپی که برش های متعدد و غیر معمول دارند،توجه به کدام نکته حائز اهمیت است؟

الف) توجه به راه و بی راه کاغذ

ب) تهیه قالب

ج) مرغوبیت کار چاپی

د) موارد ب و ج    

96 -  یکی از علل خارج شدن رجیستر ها از تنظیم در زمان چاپ چیست؟

الف) طولی بودن و مرغوبیت کاغذ

ب) عرضی بودن و جنس کاغذ

ج) طولی و عرضی بودن کاغذ

د) موارد الف و ب

97 -  کاغذ مرغوب از جنس........... است.

الف) پنبه و کتان

ب) چوب

ج) نیشکر

د)هیچکدام

98 -  راه مقوا همان.....

الف) سفتی مقوا است

ب) جهتی است که مقوا سخت تر خم می شود

ج) خواب مقوا است

د)  موارد الف و ب

99 -  کدامیک از موارد جزء نکات ضروری برای خرید کاغذ و مقوا است؟

الف) فشردگی بافت

ب) ضخامت

ج) گرماژ

د) هر سه مورد

100-در قطع رقعی تعداد صفحات هر طرف فرم چند صفحه است؟

 الف) 6 صفحه        ب) 8 صفحه         ج) 4 صفحه         د) 16 صفحه

101-در قطع خشتی آکاردئونی اندازه ی کاغذ چاپ چند سانتی متر است؟

الف) 45 در 60         ب) 90 در 60         ج) 70 در 50       د) 70 در 100

102-در قطع بیاضی اندازه ی کاغذ بعد از برش چند سانتی متر است؟

الف) 10 در 5/14         ب) 22 در 5/21         ج) 21 در 5/14         د) 34 در 24

103-در قطع جیبی اندازه ی کاغذ قبل از برش چند سانتی متر است؟

الف) 11 در 15         ب) 22 در 15         ج) 23 در 22         د) 5/34 در 5/24

104-اندازه ی کدام قطع نصف عرض قطع خشتی است و میشود همانند قطع خشتی آن را فرم بندی کرد و 2 فرم را در یک صفحه ی 50 در 70 مونتاژ کرد؟

الف) بیاضی         ب) رقعی         ج) جیبی پالتویی         د) جیبی

05 - كدام مورد شامل مواد تشكيل دهنده فيلم چاپ نيست؟

الف:حامل قشر حساس

ب:قسمت رابط

ج:امولسيون

د:ژله

106- كدام قسمت فيلم در مقابل نور مات است و نور را منعكس نميكند؟

الف:امولسيون

ب:قسمت پايه

ج:ژله

د:يدور نقره

107 - كدام شكل از اشكال ترام نيست؟

الف:دايره

ب:مربع

ج:مثلث

د:لانه زنبوري

108 - براي چاپ تصاويرو چهره ونقاشي هاي ظريف بهتر است از كدام شكل ترام استفاده كرد؟

الف:دايره

ب:بيضي

ج:لوزي

د:فانتزي

109 - از نظر بصري و بر اساس زاويه بينايي زاويه ديد انسان چند درجه است؟

الف:30-120

ب:45-120

ج:30-90

د:45-90

110- کدام یک از عوامل زیر جز، عوامل موثر بر چاقی ترام نیست؟  

الف- نورده های ماشین                          ب- رجیستر

ج- سیلندر های ماشین                          د-  گزینه های الف و ج

111- گوتنبرگ در چه سالي و چگونه  در صنعت بدعت ايجاد کرد

1-      در سال  1544 به وسيله ريخته گري  و ساخت حروف کوچک فلزري

2-      در سال 1344 به وسيله چاپ با حروف چوبي

3-      1455 به وسيله  کنده کاري روي فلز

4-      در سال 1355 به وسيله ريخته گري  و ساخت حروف کوچک فلزر

 

112 - در عصر رونسانس چند تکنيک چاپ وجود داشت

1-      3 تکنيک  1- چاپ سنگي 2- چاپ چوب -3 چاپ برجسته

2-      2 تکنيک 1- چاپ گود 2- چاپ برجسته

3-      تنها  تکنيک رايج آن زمان چاپ برجسته بود

4-      تکنيک  رايج در اين زمان چاپ گود بود که  با کنده کاري ر.ي سطوح فلزي انجام مي گرفت

 

113 –از چه سالي تکنيک گود  در چاپ کتاب استفاده شد

1-      از سال 1470 در چاپ کتاب مورد استفاده قرار گرفت .

2-      از سال 1500 در چاپ کتاب مورد استفاده قرار گرفت

3-      از سال 1599 در چاپ کتاب مورد استفاده قرار گرفت

4-      از سال 1600 در چاپ کتاب مورد استفاده قرار گرفت

 

114 - تکنيکي که بعد ها  پايه چاپ افست گرديدي  را چه کسي بنا گذاشت و اساس آن چيست

1-      گوتنبرگ  و اساس آن اختلاف بين  سطوح بود

2-      کوتنبرگ بود و اساس آن اختلاف چربي و خشکي بود

3-      باواريا بود  و اساس آن اختلاف جذب و دفع مواد چربي  و آب

4-      آلویس زنه فلدر و اساس آن اختلاف جذب و دفع مواد چربي  و آب

 

115 - در چه سالي و چه کسي  با تغيير لوح چاپ از حالت تخت به  سيلندر  در شيوه چاپ دگر گوني ايجاد کرد

1-      فردریش کوئنیگ در سال ١٨١٢ میلادی

2-      گوتنبرگ در سال 1850 ميلادي

3-      آلويس رنه  فلدر  1812 ميلادي

4-      گوتنبرگ در سال 1455 ميلادي

 

116 - در تکنيک چاپ افست،  از نقطه نظر کاغذ به چند شيوه  تقسيم مي شود

1-      به سه شيوه  1- کاغذ هاي سخت  ( انواع مقوا )2- کاغذ هاي معمولي ( تحرير) 3- کاغذهاي نرم ( انواع گلاسه)

2-      به دو شيوه 1- کاغذ ورقی  (SheetFed) 2 کاغذ پیوسته (Web Fed)

3-      به چهار شيوه  1- مقوا 2- کاغذ 3-سلفون 4- سطوح شفاف

4-      به دو شيوه  1- سطوح  بافت دار 2- سطوح سيقلي

 

117-  پوشش سلفون  بر روي هر دو طرف كار چه اتفاقي را در خود دارد؟

الف)  محكم تر شدن كار                 ب) دفرمه شدن كار

ج)راحت تر عرضه شدن كار    د) مانع از نوشتن بر  روي كار

118-       براي کنترل بهتر رنگها بهتر است چه شيوه اي استفاده شود؟

(1)        کارها با رنگ خوري يکسان در زير يکديگر قرار گيرند.

(2)        حداکثر از چهار رنگ CMYK استفاده کرد.

(3)        تا حد امکان فقط از يک رنگ استفاده شود.

(4)       شير هاي رنگ در ماشين چاپ همه به يک اندازه باز باشد

119 -    انواع ماشين چاپ از نظر اندازه زينک کدام است؟

(1)        2 ورقي– 6 ورقي– 3 ورقي– 5/0 ورقي

(2)        7 ورقي– 8 ورقي– 3 ورقي– 2 ورقي

(3)        9 ورقي– 8 ورقي– 7 ورقي– 6 ورقي

(4)        5/0 ورقي– 1 ورقي– 5/2 ورقي– 2 ورقي

120 - در یک کار چاپی تصویر دو تایی شده برای رفع عیب آن چه باید کرد؟

الف-تماس صحیح بین لاستیک و کاغذ را کنترل کنید

ب- لاستیک را سفت کنید

ج- از لاستیک با جنس سخت تر استفاده کنیدب

د-موارد 2و3

121 -  Dmax وDmin  به ترتیب به چه معنا می باشند؟

1)دانسیته حد اکثر و دانسیته حد اقل

2) دانسیته حد اقل و دانسیته حد اکثر

3)محدوده ی دانسیته

4)سفیدی و سیاهی مطلق

122 – برآورد هزينه يک پوستر براي چاپ شامل چه هزيزنه هاي ميگردد .

1-  1- طراحي 2- فيلم  3- زينک 4- کاغذ -5- چاپ  6- uv  7-    برش 8 -  متفرقه 9- نظارت چاپ

2- 1- طراحي 2- فيلم  3- زينک 4- کاغذ -5- چاپ  6- uv  7 -  سلفون8 – خط تا و برش   - متفرقه 8- نظارت چاپ

3- طراحي 2- فيلم  3- زينک 4- کاغذ -5- چاپ  6- uv  7 -  سلفون8 – خط تا و برش 9 - تيق زني 10 جعبه چسباني  - متفرقه 11- نظارت چاپ

4- 1- طراحي 2- فيلم  3- زينک 4- کاغذ -5- چاپ  6- uv  7 -  سلفون8 – خط تا و برش  9- ترتيب   10- صحافي داغ -  11- جلد سازي  متفرقه 8- نظارت چاپ

123 - استفاده از پودر در سيستم پودر پاش براي چه منظور است؟

الف) جلوگيري از خشك شدن زود هنگام كاغذ

ب) جلوگيري از پشت زدن كار

ج) جلا دادن به كاغذ

د) هرسه مورد

124- از كدام پوشش در بسياري از موارد به جاي سلفون استفاده مي كنند؟

الف)پوشش  يو وي                    ب) پوشش سلفون براق

ج) پوشش پلاستيكي                   د) هيچكدام

125)مرغوب ترين كاغذ ها چه جنسي هستند؟

الف)كتان و پنبه          ج)گلاسه

ب)پرزدار               د)هيچ كدام

126-     در طراحي کارهاي که به برش احتياج دارد حداقل فاصلۀ بين دو تيغه چقدر است؟

(1)        5 ميليمتر       (2)             1سانتيمتر

(3)        3 ميليمتر       (4)             5/1 سانتيمتر

127- پشت زدن کاغذ به چه دلیلی است؟

1) مرکب کم                       2)کاغذ نامرغوب                     3)مرکب زیاد                4)گزینه ی 2 و 3

128-  فشرده سازی فایل ها هنگام ذخیره باعث چه چیزی می شود؟

1)حجم فایل کم می شود و کیفیت بالا میرود.

2)حجم فایل کم می شود و کیفیت پایین می آید.

3)حجم فایل بالا می رود و کیفیت پایین می آید.

4) حجم فایل بالا می رود و کیفیت بالا میرود.

129-  در چه شيوه چاپ است که حتما زير نوشته و اشکال بايد حتما سفيد چاپ شود

1- افست  2- سيلک 3- لتر پرس 4- پي وي سي

 ١٣٠- در کدام شيوه چاپي به وسيله کليشه فلزي عمليات چاپ صورت ميگيرد

1- افست      2- لتر پرس ( ملخی)    3-   ترمو گرافي      4- فلکسو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

131 -برای ساختن رنگ مشکی باید از چه فرمولی استفاده کرد؟
الف) c=80/ m=60/ y=30 / k=100
ب) c=0 / m=0/ y=0 / k=0
ج) c=30/ m=60 / y=50 / k=10
د)c=100/ m=100 / y=100/ k=100

===========  مطالب خارج از کتاب در مورد تاریخچه چاپ 

چاپ ماشینی چیست؟

ابزارآلات چاپخانه قدیمی

 

 پیدایش چاپ                                                                            

آثار دستی بشر با سطوح برجسته و فرو رفته در قالب مهرهای دستی و لوح های سنگی یا فلزی دستی، از روزگار دیرین برجای مانده است. این تجربیات در گذر اعصار و قرون، تغییراتی پیدا کرد. چاپ دستی با روش های متفاوتی چون برجسته و فرو رفته از زمانی بسیار دور رواج داشته است ولی با بروز تغییراتی در ساختار آن، دگرگونی عظیمی در روند آهسته این پیشرفت صورت گرفت.

در حدود سال ١۴۵۵ گوتنبرگ با ریخته گری و ساخت حروف کوچک فلزی برجسته و کنار هم قرار دادن حروف توانست بدعتی جدید در این صنعت به وجود بیاورد.

اولین بار با ساخت حروف کوچک فلزی و قرار دادن آنها در کنار یکدیگر، به راحتی نوشتن سطرها را امکان پذیر کند. در این روش بعد از اتمام کار چاپ، حروف در جای مشخص خود روی میز حروفچینی (گارسه) جای می گرفت و برای چاپ صفحه بعدی مجدداً مورد استفاده قرار می گرفت. تمام شگرد و بدعت گوتنبرگ همین موضوع بود، چرا که چاپ در آن زمان با استفاده از لوح چوبی یا فلزی صورت می گرفت. این تکنیک تقریباً تا ۵٠٠ سال بعد بدون تغییر زیادی ادامه پیدا کرد.

در عصر رنسانس تکنیک هایی که برای تکثیر استفاده می شد محدود به دو تکنیک گود و برجسته بود. در حدود سال های ١۴٠٠ میلادی  تکنیک چاپ گود به تکامل رسید و از ١۵٩٩ میلادی به بعد در چاپ کتاب مورد استفاده قرار گرفت. اما چندی بعد از استفاده از این دو تکنیک در سال ١٧٩۶ میلادی فردی از باواریا به نام آلویس زنه فلدر تکنیک جدیدی را در چاپ به کار بست که اختلاف جذب و دفع مواد چربی و آب اساس آن بود و بعدها اساس چاپ افست  قرار گرفت. به این ترتیب سه تکنیک اساسی چاپ امروزی با کمی پس وپیش از هم شروع به پیشرفت کرد و هر روز دقت و کیفیت پیدا کرد تا اینکه صنعت عکاسی به آن ملحق شد. ماشین چاپی که فردریش کوئنیگ در لندن به ثبت رساند، توانست در سال ١٨١٢ به بهره برداری برسد و سرعت چاپ را که تا آن زمان ٢۵٩ نسخه در ساعت بود به ١١٠٠ نسخه برساند. این ماشین چاپ که با طراحی سیلندری ساخته شده و برای چاپ اتوماتیک سیلندری طراحی شده بود توانست در کنار روش چاپ تخت، جایگاه مناسبی برای خود پیدا کند.

این سه روش چاپی ( برجسته، گود، همسطح) امروزه اساسی ترین و بیشترین تولیدات کارهای چاپی را به خود اختصاص داده اند. آمدن کامپیوتر و شیوه نشر رومیزی در این چند دهه اتفاق مهم دیگری است که زمان و هزینه را باز به مراتب کمتر کرده و خیلی از مراحل را جابجا کرده است.

تمامی فعالیت های چاپی در یک تقسیم بندی کلی به سه دسته تقسیم می شود:

  ـ پیش از چاپ (Prepress)

 طراحی دستی، طراحی کامپیوتری، اسکن تصاویر، حروفچینی، نمونه خوانی و تصحیح، تهیه فیلم، تهیه اوزالید، تهیه هر نوع زینک یا سطح چاپی

                  ـ چاپ (Press)

 شامل انواع چاپ

  ـ پس از چاپ (Postpress)

 انواع پوشش محافظ چاپ مثل یووی UV و یا سلفون و غیره، برش و دایکات، دوخت و صحافی، جعبه چسبانی

                                انواع چاپ:

                                    برجسته

 

از قرن پانزدهم میلادی تا چند دهه گذشته چاپ لترپرس بهترین و ارزان ترین شیوه برای چاپ کتاب بوده است. روند تکاملی این شیوه با اختراع فردریش کوئنیگ در سال ١٨١٢ میلادی توانست با تغییر لوح چاپ از حالت تخت به سیلندری آن را دگرگون کند، به این ترتیب این تغییر سرعت چاپ را بسیار بالا برد .

امروزه از این تکنیک فقط در چاپ هایی ساده که کیفیت چندانی را طلب نمی کند، استفاده می شود. مثلاً برخی روزنامه ها یا اوراق اداری و نظایر آن.

                                         گود

قدمت این شیوه نیز به حدود قرن پانزدهم میلادی باز می گردد. این تکنولوژی در دو مدل ورقی و افست وجود دارد که نوع ورقی آن امروزه بسیار کم استفاده می شود. از این چاپ در صنعت بسته بندی و همچنین چاپ مجلات پر تیراژ بین المللی و بروشورهای مختلف و سایر عناوین نظیر این استفاده می شود.

                                همسطح

شیوه افست در سال ١٧٩۶ میلادی توسط آلویس زنه فلدر اختراع شد. در یک تقسیم بندی از نقطه نظر کاغذ، تکنیک افست با دو شیوه کاغذ ورقی  (Sheet Fed) و کاغذ پیوسته (Web Fed) تقسیم  بندی می شود. تکنیک وب بیشتر برای چاپ روزنامه ها مورد استفاده قرار می گیرد و تا به حال جایگزین خوبی برای سیستم لترپرس روتاری بوده است.

وضعیت آماده سازی برای چاپ، از نظر سرعت؛ کیفیت و هزینه تمام شده، در شیوه رایج و مرسوم افست، باعث شده است تا بهترین انتخاب برای چاپ های بین ٠٠٠/٣٠٠ – ٣٠٠ نسخه باشد. معمولاً برای تیراژ پایین تر ار آن با از دست دادن قدری کیفیت می توان از چاپ دیجیتال استفاده کرد و برای بالاتر از آن از هلیو می توان استفاده کرد که از کیفیت بهتری نسبت به افست برخوردار است.

 

 

==================

 

 منبع: احمدی، مهدی، طراحی تا چاپ

 لینک
مطالب اخیر صفحه آرایی بهمن 95 اولین جلسه طراحی پوستربهمن 95 ژوژمان درس صفحه آرای 12 دی ماه 95 متن کتاب وصایای امام علی (ع) برای صفحه آرایی کتاب در باره طراحی و صفحه آرایی کتاب صفحه آرایی روی جلد مجله صفحه آرایی / گرید و پایه کار ارایه فصل اول و دوم کتاب صفحه آرایی اولین جلسه 95/7/4 ویژه دانشجویان درس پوستر
کلمات کلیدی وبلاگ گرافیک (٥) پوستر (٤) دانشجو (۳) سی دی (۳) بسته بندی (۳) تقویم (۳) کاتالوگ (۳) بروشور (۳) کارخانه (٢) گرافیک سی دی (٢) گرافیست (٢) تلاش (۱) اخلاقی (۱) فرم (۱) رجیستر (۱) زینک (۱) کلمه (۱) کالا (۱) روش (۱) ترسیم (۱) ویدئو (۱) چاپ (۱) خاص (۱) cd (۱) صفحه آرایی (۱) بیست (۱) نظر خواهی (۱) خدا (۱) توکل (۱) اخلاق (۱) شریعتی (۱) خلاقیت (۱) طراحی (۱) مهربان (۱) فال حافظ (۱) مهندسی (۱) جمله (۱) حافظ (۱) سوال (۱) ارتباط (۱) مصلحت (۱) خالق (۱) طراحی سی دی (۱) گرید (۱) چند وجهی (۱) پنج ضلعی (۱) شیوه های طراحی (۱) اعلان درس (۱) ژوژمان دی ماه 91 (۱) تکنو لوژی 2 (۱) روی جلد مجله (۱) نجج البلاغه (۱) وصیتنامه حضرت علی (ع) (۱) ژوژمان تیر 92 (۱) لکه های اتفاقی (۱) سوالات شناخت هنر گرافیک1 (۱) پایه کار (۱) سحر غریب (۱) مهندسی اخلاق (۱) ضمیر نا خود آگاه (۱) دستگاه چاپ شخصی (۱) درس آخر چاپ (۱) ژوزمان (۱) قبل از متن (۱) روکش جلد (۱) لب جلو (۱) صفحه صمت چپ (۱) کاست (۱) سر رسید (۱) تست (۱) تاریخ هنر (۱) ژوژمان (۱) تکنولوژی دو (۱) مدیر مسئول (۱) گسترده (۱) منظم (۱) کلاس مجازی (۱) چهار گزینه ای (۱) تقویم دیواری (۱) لیتو گرافی (۱)
دوستان من عزيزستان سوپر گرافیک آموزش گرافیک دختری بنام هما خلاقیت در طراحی یک گرافیست تنها تمام دانشجویان من گرافيک و قصص الالنبيا علیرضا حصارکی.طراح گرافیک ورزش ایرانی پرتال زیگور طراح قالب