جلال عطارزاده
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ جلال عطارزاده
آرشیو وبلاگ
      گرافیست عزیز ()
آماده سازی فایلهای چاپی نویسنده: جلال عطارزاده - ۱۳۸٩/٧/٢٧

 بسم الله الرحمن الرحیم

بنام او که مهر را آفرید و مهربانی را و خود مهربانترین است

ضمن عرض تبریک بمناسبت میلاد باسعادت امام مهربانی به تمامی گرافیستهای عزیز و دانشجویان محترم و خاص. ÷س از مطالعه مطلب این جلسه  سوالی که از متن استخراج میکنید  به گونه ای  ارسال نمائید که  کلاس مورد نظر مشخص گردد وبه دلیل  تداخل و مشابهت اسمی  حق کسی از بین نرود  از این رو لازم است بعد از  نام خود  در شروع مطلب  اول مشخص نمائید که از دانشجویان کدام گروه هستید و در ادامه سوآل را ذکر نمائید و طبق معمول  سوال و جواب را در بخش خصوصی با هم ارسال نمائید .

 

 (گروه ١ ٧:۴۵-٩:٢۵ )( گروه٢ ٩:٣۵-١١:١۵ )( گروه ٣-١١:٢۵- ١٣:۵٠  )

 

چاپ در فضای دیجیتال

 

در جلسهی گذشته دربارهی آمادهسازی سفارشهای چاپی در فضای آنالوگ  نوشتیم. اکنون شما را با  تهیه‌ی سفارش‌های چاپی در فضای دیجیتال آشنا می‌کنیم.

یکی از عناصر مهم در بیشتر کارهای چاپی  فونت یا همان قلم و نوشتار. تفاوتی که بین دو واژه‌ی فونت و پوینت هست این که فونت در واقع همان نوشتار و حروفی است که در رایانه از آن استفاده میکنیم؛ در حالی که پوینت واحد اندازهگیری استاندارد در حروفچینی است. هر پوینت 35/0 میلیمتر  است؛ بنابراین، قلم با پوینت 12 حدود 4 میلیمتر است.

 

 

تأثیر رنگ بر نوشتار

 

«رنگ» نقش مهمی در  هر کار گرافیکی است. از آنجایی که نوشتار در سفارش چاپی مهم است، توجه به رنگ و انتخاب درست آن  نیز بسیار اهمیت دارد. برای خوانده شدن متن باید نوشتار به صورتی باشد که خوب دیده شود. به کار بردن رنگ های مناسب در نوشتار به شکل صحیح در تحقق این امر بسیار مؤثر است. گاهی سفارش دریافتی شما تکرنگ است که در آن صورت باید با استفاده از یک رنگ مناسب، سفارش را انجام دهید؛ یعنی با بهرهگیری از ترامهای مختلف در زمینه و نوشتار به خوانایی و جذابیت بیشتر عنوان و متن مطالب  کمک کنید. برای نمونه، چنانچه به پیوست‌های (ضمائم) به راهنمای وضعیت نمایش متن و زمینه با ترامهای مختلف کتاب بنگرید، به خوبی به امکانات آن پی خواهید برد. در این جدول که شش ردیف افقی دارد و هر یک از ردیفها با ترام 10% تا 60%  پوشیده شده است، نوشتار آن نیز از سمت چپ به راست با ترام 80% تا  20% چاپ شده است که خوانایی نوشتار با ترام 80% روی زمینه‌ی 20% و همچنین نوشتار 20% روی زمینهی ترام 60% به خوبی و زیبایی خوانده می‌شود. حال آنکه در قسمت‌های مرکزی همین جدول، به سبب یکی شدن  ترام زمینه و نوشتار، آن در متن زمینه ناپدید شده و در قسمتهای مجاور سخت خوانده میشود؛ البته گاهی می‌توانیم از این امکان در موارد خاص آگاهانه استفاده کنیم تا مفهوم پیام اثر گرافیکی ما را منتقل کند.

از فضای تکرنگ که بگذریم، در حالت رنگی یا چهار رنگ هم میتوان برای بهتر خواندن متن از این امکان یعنی تضاد رنگی به درستی بهره برد.

در بخش ضمیمه، جدول صفحهی 188 با زیر نویس (هنگام انتخاب رنگ پیشزمینه و پسزمینه در زمان طراحی دقت کنید. بعضی از رنگهای مکمل  باعث کنتراست بالا و در نتیجه خوانایی بیشتر حروف میشود) نکات جالبی می‌بینید. در این جدول با قرار دادن متن روی پسزمینهها و سطوح رنگی متفاوت، تجربه‌ی خوبی به دست می‌آورید. در این صفحه دو جدول با دو پسزمینه‌ی متفاوت، هر یک در سه باند رنگی قرار دارد و نوشتار با رنگهای ترکیبی و ثابت روی هر دو جدول چاپ شده است که تفاوت هر یک به خوبی نمایان است و تأثیر رنگ زمینه را روی نوشتار به خوبی نشان میدهد.

برای نمونه، به نوشتار سطر دوم که با رنگ قرمز روی جدول اول آمده است، بنگرید. با ترکیب دو رنگ قرمر و آبی 100 در 100 (100X100) بازتابهای گوناگونی می‌بینید و با شش نوع تأثیر روبهرو میشوید که باز هر یک  ممکن است در جای خود و برای سفارشی خاص مناسب تشخیص داده شود. در اینجا به سبب خوانایی و بهتر دیده شدن رنگ قرمز روی رنگ صورتی در جدول رنگ بالا و رنگ قرمز روی رنگ قهوهای در جدول پایین، نمونههای دیگر رنگ قرمز را می‌بینید.

در انتخاب رنگ نوشتار همیشه این سه وضعیت وجود دارد:

1-  نوشتار رنگ دارد، رنگ سفید یا همان نگاتیو هم در این وضعیت به شمار میآید.

2- نوشتار و خط دور در دو رنگ متفاوت است.

3- داخل نوشتار بیرنگ یا سفید و خط دور رنگی است.

اگر بخواهید از رنگ برای خط دور حروف استفاده کنیم، باید به این نکته توجه کرد که در فونتهای کوچک از خط دور بیش از یک میلیمتر استفاده نشود؛ زیرا داخل فونت را پر می‌کند و نوشته زیبا نمی‌شود، اما در قلمها با شمارهی بزرگتر میتوان از خط دور استفاده برد.

نکته‌ی دیگر، آن که به هنگام استفاده از خط دور در فونتهای کوچک، باید از یکی از چهار رنگ  اصلی کمک گرفت؛ به سبب آن که اگر از رنگ ترکیبی استفاده شود، در صورت تنظیم نبودن دستگاه چاپ، با کوچکترین خطا در یکی از مراحل چاپ، این موارد پیش می‌آید:

v    رنگها جابهجا می‌شود؛

v    خط دور حروف وارد  متن می‌شود؛

v    نوشتار مخدوش و ناخوانا میشود؛

v    از دقت و وضوح آن کاسته میشود.

علاوه بر این‌ها، باید پیش از فرستادن هر فایل به صورت نهایی برای خروجی فیلم و زینک به این نکتهها توجه کرد: هر اقدامی در رنگ و جابهجایی نوشتار میخواهیم انجام دهیم، کامل باشد؛ مانند: تنظیم خطوط، پاراگراف‌بندی، تغییر رنگ‌ها، اندازه‌ی قلم، انتخاب رنگ نهایی نوشتار و سپس نوشتار را برای اطمینان از  تغییر نکردن آن در مرحلهی خروجی فیلم و لیتوگرافی، تبدیل تمام نوشتار به تصویر (به اصطلاح CONVERT کردن نوشتار). همچنین، در ادامه دقت در فعال بودن یا نبودن دگمهی OVER PRINT)) مهم است. در برنامههای بُرداری مانند: «کورل دراو» (CORELL DRAW) و «فری هند»  (FREE HAND) به صورت پیشفرض برای رنگ سیاه نوشتار «OVER PRINT» فعال است و زمانی که رنگ نوشتار را از رنگ سیاه به رنگ دیگر تغییر میدهید،. خود به خود از آن حالت خارج می‌شود و زیر نوشته را خالی میکند. در بیشتر موارد  ندانستن وضعیت فعال یا غیرفعال بودن این دگمه سبب خطاهای چاپی می‌شود؛ بنابراین، توجه به آن ضروری است یعنی هرگاه میخواهید رنگ نوشتار روی رنگهای دیگر چاپ نشود و زیر نوشتار سفید باشد، باید قسمت OVER PRINT را غیرفعال کنید و هنگامی که میخواهید نوشتار روی زمینهی رنگی بیاید و با رنگ زیرین ترکیب شود، آن را فعال کنید. در خصوص رنگ سیاه به سبب این که روی هر رنگی مینشیند، آن را تیرهتر می‌کند و نوشتار بهتر دیده میشود، OVER PRINT بودن آن مانعی ندارد؛ زیرا اگر زیر نوشتار ریز سفید شود یا اگر نوشته به هر دلیلی در چاپ جابهجا شود، در اطراف نوشته، سفیدی کاغذ پیدا میشود و مطلب را ناخوانا می‌کند..

نکته‌ی دیگر در خصوص رنگ سیاه آن که باید به تنهایی برای نوشتار ریز در فیلم و زینک دیده شود.  توجه به این امر سبب میشود اگر به هر دلیلی در نوشتار نیاز به اصلاح باشد، تنها زینک سیاه تغییر کند و فعال بودن دگمه OVER PRINT در صورتی که کلمهای حذف شود، در متن جای خالی آن را نشان خواهد داد.

توجه به چند نکته در خصوص نوشتار پیش از ارسال فایل نهایی برای چاپ ضروری است:

1- نوشتار متن باید در یک رنگ از رنگهای چاپ دیده شود، ترجیحی رنگ سیاه.

2- نوشتار با حاشیه کار فاصله منطقی داشته باشد.

3- دگمه OVER PRINT تنظیم شود.

4- تمام تغییرات فونت  (انتخاب، اصلاح رنگ، اندازه‌ی فونت و ...) پیش از کانورت کردن یعنی تبدیل متن به تصویر انجام شود.

5- در صورتی که به هر دلیل متن را به تصویر تبدیل نکردید، باید تمام فونت و قلمهای کاربردی را همراه فایل به لیتوگرافی بفرستید.

 

 .

 

  

نرمافزازهای بُرداری و BIT MAP

 

شناخت امکانات و محدودیتهای این دو نوع نرمافزار «برداری» و «BIT MAP»، در اجرای سفارشها بسیار مهم است؛ به طور کلی نرمافزارهای BIT MAP بر مبنای قسمت‌های تاریک و روشن، اشکال را ترسیم می‌کند و این قسمت‌های تاریک و روشن ایجاد رنگ خاکستری از نقطه سفید مرکز تا حاشیههای اطراف میکند و این قسمت‌ها در اندازه‌ی نخست و کوچک‌تر بسیار ظریفند، اما در ابعاد بزرگتر، کنگرههای تیز و نامنظمی در اطراف کار ایجاد می‌کنند.

 

نکته‌های مهم برای اجرا

 

1 - اسکن تصاویر در ابعاد مورد نیاز در کار گرافیکی

2 - ذخیره‌ی تصاویر اسکنشده در پوشهی خاص و جداگانه

3- ایجاد فایلهایی با رزولیشن پایینتر برای رسیدن به نمونه‌های (اتودهای) متعدد و داشتن سرعت بالا

4 - ارسال تصاویر و عکسهای اسکنشده همراه با فایل اصلی در نرمافزارهای برُداری

 

رجیسترها

 

هنگام خروجی فیلم در لیتوگرافی، نشانه‌ها و شاخصهایی در کنار هر سند چاپی قرار داده میشود که این رجیسترها نقش نگهبان و تنظیم‌‌کننده‌ی رنگ و تعبیه فرمها در جای خود را دارند و اگر به هر دلیلی در روند لیتوگرافی و چاپ مسألهای رخ دهد که خروجی و در نهایت کار چاپ، کیفیت مطلوب را نداشته باشد، با این شاخصهای رنگی و فرمی، میتوان در هنگام اجرا و چاپ از آن مطلع شد و نواقص را برطرف کرد  .

 

فرم‌بندی

 

اگر کار چاپی یکرو باشد، یک رنگ و یک فرم خواهد داشت و با اضافه شدن هر رنگ، یک فرم به نام همان رنگ به آن اضافه میشود. هر کار یکرو با چهار رنگ و چهار فرم خواهد داشت و چنانچه سفارش چاپی از یکرو به دورو افزایش مییابد. این تعداد فرم طبق فرمول، دو برابر خواهد شد؛ زیرا در پارهای موارد  کار چاپی چهار رنگ و فرم داخل، تک‌رنگ یا دو رنگ است.

در برخی از سفارش‌های چاپی فرم بر خلاف تک لت یال بروشورهای آکاردئونی تاثیر و اهمیت بسیار زیادی در فرم چاپی خواهد داشت. نقش فرمبندی بیشتر در زمینه‌ی چاپ کتاب و مجله و یا مجلدهایی که از تعدادی صفحات بههمپیوسته تشکیل شده است، آشکار می‌شود.

از آن جایی که در ایران فرمها و قطع (اندازه‌ی) کتابها در بازار چاپ دو نوع (اندازه) بیشتر نیست، ابعاد فرمها و کتابها در همان دو اندازه خواهد بود. قطعهای رایج به سبب نداشتن دورریز کاغذ پیشبینی شده است تا کمترین کنارهی بدون مصرف را در هر برش برای فرم و کتاب داشته باشیم؛ از این رو، با توجه به آن که اندازه‌های متفاوتی در دنیای کتابآرایی هست، دو اندازه‌ی رایج آن را در ایران شرح خواهیم داد.

 

قطع کتابها

 

قطع کتاب‌ها بر چند نوع به این شرح است:

١- سلطانی

٢- رحلی کوچک

٣- رحلی بزرگ

۴- وزیری

۵- رقعی

۶- خشتی

٧- بیاضی

٨- جیبی

٩- جیبی پالتویی

برای  کسب اطلاعات بیشتر در خصوص قطع کتاب به صفحهی ٢٣ از کتاب «آنچه طراحان گرافیک و ناظران چاپ باید بدانند»  مراجعه کنید.

 

 

 

  نکته

نکتهی مهم

 

در جلسه‌ی هفته‌ی آینده، هر یک از شما دانشجویان پرسش و پاسخ‌هایی را که تا به حال در وبلاگ درج کردیم، در یک برگ پرینت بگیرید و با ذکر نام، نام خانوادگی و کلاس خود، آن را در داخل پاکت بگذارید و روی پاکت نیز مشخصات خود، کلاس و زمان شروع ان را بنویسید و به اینجانب تحویل دهید.

 

 

 

  نظرات ()
خلاصه نویسی در س چاپ ماشینی نویسنده: جلال عطارزاده - ۱۳۸٩/٧/٢٠

بسم الله  الرحمن الرحیم

سلام به دانشجویان محترم و گرافیستهای عزیز در روز دوشنبه برای   همخوانی کتاب ( آنچه طراحان گرافیک و ناظران چاپ می دانند انتشارات افراوی ) بر نامه ریزی شد و صفحات هر یک از دانشجویان  مشخص گردید  و تنها  کلاس صبح  فرصت نشد که به این لینک مراجعه کنند و صفحات خود را مشاهده کنند .

توضیحاتی در این رابطه ارائه شده که حتما مطالعه نمائید.

 

  توضیح اینکه :

گرافیستهای  عزیزی که قسمت های  پایانی و تصویری کتاب  برای آنها مشخص شده  بایدپس از بررسی دقیق ،شرح تصاویر را به گونه ای ارائه دهند که برای خواننده  ابهامی باقی نماند

و اسکن تصاویر هم همراه مطالب ارسال گردد

به دلیل اینکه مطالب  خیلی کوتاه و  مختصر است اگر مطلبی نیاز به خلاصه کردن نداشت  دقیقا همان مطلب را ارسال نمائید تا از  مفاهیم آن کاسته نشود 

چنانچه شروع مطلب شما از  میانه یک  پاراگراف  بودو  به  صفحه قبل مراجعه کنید و از ابتدای همان تیتر قبلی شروع و  همچنین صفحه پایانی را نیز  اگر  در پایان  صفحه اختصاصی شما مطلب تمام نشده به صفحه بعد مراجعه و مطلب را به نقطه پایانی برسانید     

 

اما تمام  دانشجویان عزیز در ابتدای مطلبی که ارسال میکنند  با ید   مشخصات  زیر را وارد کنند

 

١- کلاس  صبح  ٢- کلاس ظهر  ٣- کلاس بعد از ظهر

نام و نام خانوادگی

نام کتاب

از صفحه .... تا صفحه

 

خلاصه مطالب ارائه شده در کلاس

مراحل تولید یک  کار چاپی

مراحل تولید یک کار چاپی بر حسب تفاوتهای محتویات آنها ,نیازهای محافظتی و بهداشتی ,شرایط حمل و نگهداری ,نوع مواد اولیه , ابعاد , شکل و اندازه ی آنها بسیار متفاوت است . بسیاری از مواقع به ویژه در ظروف شیشه ای و گاهی پلاستیکی , روند و مراحل تولید بسته بندی و ماشین آلات آن از سیر تولید محصول پر اهمیت تر است و بسیار دیده می شود که انگیزه ی خربد در مصرف کنندگان به سبب بسته بندی حاصل شده است نه خود کالا و زمانی در بر گزاری جشنواره ها و نمایشگاه های مختلف  برو شور ها و کاتالوگ های توضیع میگردد که به جز اندکی را بازدید کنندگان و شرکت کنندگان در آن مراسم با خود به همراه نمی برند  از این رو  آشنایی با  کیفیت های متفاوت و تکنیک های گوناگون در چاپ می تواند حاصل  تلاش شما را یک کار ماندگار و یا یک سفارش دنباله دار نماید .

 

مراحل و شیوه های چاپ

در مجموعه فعالیتهای یک چاپخانه کار چاپو بسته بندی از پیچیدگی ها و حساسیت های ویژه ایی برخوردار است . دقت در چاپ و بسته بندی از لحاظ اندازه , رنگ , مواد مصرفی , مشابهت کامل با اصل ونسخه های از پیش تر چاپ شده حائز اهمیت فراوان است .روند طولانی ومتنوع ایجاد یک اثر چاپی را می توان به سه بخش کلی تقسیم کرد :

مرحله ی اول پیش از چاپ , شامل طراحی و آماده سازی های لازم

مرحله دوم چاپهای مختلف و متعدد

مرحله سوم مرحله ی تکمیلی و نهای است

 

آماده سازی و پیش از چاپ

تشخیص و درک صحیح مشخصات اولیه و نهایی یک پروژه ی چاپی ,روش چاپی , تعیین ابعاد , تیراژ , تعداد رنگ , اندازه و نوع ترام , مواد اولیه و مشخص کردن نوع سطوح چاپی از قبیل انواع کاغذ و مقوا یا نوع سلوفان مصرفی , قبل از هر کاری اهمیت دارد .همچنین عوامل مختلف اجزای کامپیوتری طرح , لیتوگرافی , چاپ و مراحل تکمیلی پس از آن را باید از ابتدا معین کرد . انتخاب درست نرم افزارها و سخت افزارهای کامپیوتری , اسکن و دریافت تصاویر , رتوش و اصلاح عکس ها , تهیه و تنظیم مطالب , اجرای کامل و نهایی کردن طرح به صورت دیجیتال مجموعه کارهایی است که به اصطلاح طراحی نامیده می شود , نمونه گیری دقیق و نزدیک به کار چاپ شده ی نهایی و بررسی همه جانبه ی آنها و رفع نواقص احتمالی از دیگر کارهایی است که باید , قبل از چاپ و لیتو گرافی انجام شود .

به تبدیل سالم فایل به مصالح قابل چاپ چون فیلم و زینک , لیتوگرافی یا فتو لیتوگرافی می گویند , که از مهمترین بخش های پیش از چاپ است .

با تسخیر دنیای گرافیک و چاپ به وسیله ی کامپیوتر , تقریبا تمام مراحل قبل از چاپ با کمک کامپیوتر صورت می گیرد : کارهایی چون طراحی , اسکن تصاویر , رتوش و اصلاح آن ها , تنظیم و طراحی حروف , نمونه گیری , تهیه ی فیلم و زینک یا کلیشه و تیغ های لازم , حتی اخیرا" خود ماشین های چاپ هم به کامپیوتر متصل شده اند که یا کل فرآیند چاپ از کامپیوتر دستور و یا در تنظیم رنگ و کنترل ماشین کاربرد دارد

لیتوگرافی , کلیشه سازی , سیلندر سازی و شابلون سازی که جملگی مراحل آماده سازی برای روش های مختلف چاپ هستند از حالت دستی یا آنالوگ خارج شده به صورت نیمه دیجیتال درآمدند و امروزه به صورت تمام دیجیتال قابل انجام شده اند . سه دستگاه اصلی مراکز آماده سازی اسکنر , ایمیج ستر و پلیت ستر است . اسکنر تصاویر را وارد کامپیوتر می کند و پس از کار بر روی آن وتلفیق با نقوش و حروف با اتمام کار طراحی , به وسیله ی ایمیج ستر فیلم تهیه می شود . در چاپ افست که نیاز به داشتن پلیت یا زینک است می توان ایمیج ستر را حذف و به وسیله ی پلیت ستر مستقیم با روش کامپیوتر به پلیت زینک تهیه کرد هدف نهایی از مرحله ی پیش از چاپ , تولید پلیت یا فرم های چاپ جهت نصب در ماشین های چاپ و تکثیر است .

  . تهیه زینک بصورت مستقیم

پس از مطالعه این مطلب یک سوال و جواب  به شکلی که  توضیح داده می شود  بهazizagha@gmail.com ارسال و سوال را به تنهایی برای مشاهده دوستان  در وبلاگ قرار دهید .

کسانیکه موفق به طرح سوال جدید نمی شوند خلاصه آنچه که در مورد آماده سازی قبل از چاپ بصورت آنالوگ و غیر  کامپیوتری  در کلاس توضیح داده شد را  به ایمیل  ارسال نمایند .

سوال به رنگ آبی و جواب به رنگ قرمز

 

 جلسه مورخه :.....

سوال :......................................

جواب :

   

    موفق باشید و خاص

  نظرات ()
کارگاه ارتباط تصویری 2 نویسنده: جلال عطارزاده - ۱۳۸٩/٧/۱٠

بروشور

بسم الله الرحمن الرحیم

بنام او که مهر را آفرید و مهربانی را و خود مهربانترین است

سلام به دانشجویان عزیز که قرار است  دانشجویان خاصی باشند و متفاوت تر از آنچه که تا کنون بوده اند در این ترم از خود هنر افشانی کنند .

تا هفته پیش  بسیاری از دانشجویان عزیز اینگونه بودند و ارائه اتود ها نشانه تصمیم جدی آنها در خاص بودنشان بود اما برخی این باور را خیلی  به نمایش در نیاوردند و اتودهای ارائه شده آنها  نوع ارائه و مقدار رضایت بخش نبود البته به تعداد انگشتان یک دست نمیرسند  امید وارم در مرحله جدید یعنی طراحی بروشور این نکته را جبران کنند در طراحی بروشور در نهایت دو کار اصلی و یک کار جنبی از شما دریافت خواهم کرد کار اصلی طراحی یک بروشور تجاری و ١-بروشور فرهنگی بروشور تجاری میتواند هم سو با موضوع تقویم باشد ٢- بروشور فرهنگی معرفی یک هنرمند که شامل بیوگرافی ، بخشی از دیدگاه تخصصی وی همراه باعکس هنرمند  از خودش و نمونه کارهای هنری وی  هنر مند مورد نظر هم  کسی نیست جز خود شما  یعنی در روز ژوژمان شما یک بروشور که معرفی خودتان و نمونه کارهای این ترم و ترمهای گذشته را شامل خواهد بود  از شما دریافت خواهم کرد .حالا تا آن روز فرصت باقی است برای این موضوع هم چهار هفته کاری اختصاص خواهیم داد .

مطلب  بروشور (روی عنوان بروشور کلیک کنید )را مطالعه کنید و هر یک از دانشجویان عزیز یک سوال از مطلب تهیه  سوال را در قسمت پیام  قرار دهد تا دیگر گرافیستهای عزیز هم ببینند و بعد سوال و جواب را به صورت خصوصی برای  من ارسال کند . 

در جلسه قبل هدیه ای به هریک از  گرافیست های عزیز  تقدیم شد به انتخاب خودشون کادو ها  از یک تا ۵۴ شماره داشت  و قراری با هم گذاشتیم   که هر کسی یه مجموعه از این کادو ها برای خودش باز کنه و هر ۵۴  کادو رو  از محتوایش با خبر بشود و به دیگران هم تقدیم نماید ،نمی دونم  کسی یادش موند یا نه اگر کسی یادش موند همراه سوال وجواب برای من بنویسه که امروز هدیه شماره چند رو باز کرده 

موفق باشید  

 

  نظرات ()
چاپ ماشینی نویسنده: جلال عطارزاده - ۱۳۸٩/٧/٦

بسم الله الرحمن الرحیم

 سلام به گرافیست های عزیز، دانشجویان قدیم و دوستان جدید  دوشنبه اولین جلسه  چاپ ماشینی بود کلاس  خوبی داشتیم دانشجویان مشتاق علم ، دانش و دانایی  هنرمندان با ذوق که دوست داشتند  خاص خاص باشند .

 مطابق هر ترم گفتنی های  مقدماتی را  گفتیم و گفتیم از  ضمیر نا خود آگاهو چیز های که به درس ربطی نداشت ولی با هوشمندی  دگرافیستهای عزیز به  درس چاپ ربطش دادیم  و گفتیم خلاصه ای گفتیم که :

 

چاپ ماشینی چیست؟

ابزارآلات چاپخانه قدیمی

 

 پیدایش چاپ                                                                            

آثار دستی بشر با سطوح برجسته و فرو رفته در قالب مهرهای دستی و لوح های سنگی یا فلزی دستی، از روزگار دیرین برجای مانده است. این تجربیات در گذر اعصار و قرون، تغییراتی پیدا کرد. چاپ دستی با روش های متفاوتی چون برجسته و فرو رفته از زمانی بسیار دور رواج داشته است ولی با بروز تغییراتی در ساختار آن، دگرگونی عظیمی در روند آهسته این پیشرفت صورت گرفت.

در حدود سال ١۴۵۵ گوتنبرگ با ریخته گری و ساخت حروف کوچک فلزی برجسته و کنار هم قرار دادن حروف توانست بدعتی جدید در این صنعت به وجود بیاورد.

اولین بار با ساخت حروف کوچک فلزی و قرار دادن آنها در کنار یکدیگر، به راحتی نوشتن سطرها را امکان پذیر کند. در این روش بعد از اتمام کار چاپ، حروف در جای مشخص خود روی میز حروفچینی (گارسه) جای می گرفت و برای چاپ صفحه بعدی مجدداً مورد استفاده قرار می گرفت. تمام شگرد و بدعت گوتنبرگ همین موضوع بود، چرا که چاپ در آن زمان با استفاده از لوح چوبی یا فلزی صورت می گرفت. این تکنیک تقریباً تا ۵٠٠ سال بعد بدون تغییر زیادی ادامه پیدا کرد.

در عصر رنسانس تکنیک هایی که برای تکثیر استفاده می شد محدود به دو تکنیک گود و برجسته بود. در حدود سال های ١۴٠٠ میلادی  تکنیک چاپ گود به تکامل رسید و از ١۵٩٩ میلادی به بعد در چاپ کتاب مورد استفاده قرار گرفت. اما چندی بعد از استفاده از این دو تکنیک در سال ١٧٩۶ میلادی فردی از باواریا به نام آلویس زنه فلدر تکنیک جدیدی را در چاپ به کار بست که اختلاف جذب و دفع مواد چربی و آب اساس آن بود و بعدها اساس چاپ افست  قرار گرفت. به این ترتیب سه تکنیک اساسی چاپ امروزی با کمی پس وپیش از هم شروع به پیشرفت کرد و هر روز دقت و کیفیت پیدا کرد تا اینکه صنعت عکاسی به آن ملحق شد. ماشین چاپی که فردریش کوئنیگ در لندن به ثبت رساند، توانست در سال ١٨١٢ به بهره برداری برسد و سرعت چاپ را که تا آن زمان ٢۵٩ نسخه در ساعت بود به ١١٠٠ نسخه برساند. این ماشین چاپ که با طراحی سیلندری ساخته شده و برای چاپ اتوماتیک سیلندری طراحی شده بود توانست در کنار روش چاپ تخت، جایگاه مناسبی برای خود پیدا کند.

این سه روش چاپی ( برجسته، گود، همسطح) امروزه اساسی ترین و بیشترین تولیدات کارهای چاپی را به خود اختصاص داده اند. آمدن کامپیوتر و شیوه نشر رومیزی در این چند دهه اتفاق مهم دیگری است که زمان و هزینه را باز به مراتب کمتر کرده و خیلی از مراحل را جابجا کرده است.

تمامی فعالیت های چاپی در یک تقسیم بندی کلی به سه دسته تقسیم می شود:

  ـ پیش از چاپ (Prepress)

 طراحی دستی، طراحی کامپیوتری، اسکن تصاویر، حروفچینی، نمونه خوانی و تصحیح، تهیه فیلم، تهیه اوزالید، تهیه هر نوع زینک یا سطح چاپی

                  ـ چاپ (Press)

 شامل انواع چاپ

  ـ پس از چاپ (Postpress)

 انواع پوشش محافظ چاپ مثل یووی UV و یا سلفون و غیره، برش و دایکات، دوخت و صحافی، جعبه چسبانی

                                انواع چاپ:

                                    برجسته

 

از قرن پانزدهم میلادی تا چند دهه گذشته چاپ لترپرس بهترین و ارزان ترین شیوه برای چاپ کتاب بوده است. روند تکاملی این شیوه با اختراع فردریش کوئنیگ در سال ١٨١٢ میلادی توانست با تغییر لوح چاپ از حالت تخت به سیلندری آن را دگرگون کند، به این ترتیب این تغییر سرعت چاپ را بسیار بالا برد .

امروزه از این تکنیک فقط در چاپ هایی ساده که کیفیت چندانی را طلب نمی کند، استفاده می شود. مثلاً برخی روزنامه ها یا اوراق اداری و نظایر آن.

                                         گود

قدمت این شیوه نیز به حدود قرن پانزدهم میلادی باز می گردد. این تکنولوژی در دو مدل ورقی و افست وجود دارد که نوع ورقی آن امروزه بسیار کم استفاده می شود. از این چاپ در صنعت بسته بندی و همچنین چاپ مجلات پر تیراژ بین المللی و بروشورهای مختلف و سایر عناوین نظیر این استفاده می شود.

                                همسطح

شیوه افست در سال ١٧٩۶ میلادی توسط آلویس زنه فلدر اختراع شد. در یک تقسیم بندی از نقطه نظر کاغذ، تکنیک افست با دو شیوه کاغذ ورقی  (Sheet Fed) و کاغذ پیوسته (Web Fed) تقسیم  بندی می شود. تکنیک وب بیشتر برای چاپ روزنامه ها مورد استفاده قرار می گیرد و تا به حال جایگزین خوبی برای سیستم لترپرس روتاری بوده است.

وضعیت آماده سازی برای چاپ، از نظر سرعت؛ کیفیت و هزینه تمام شده، در شیوه رایج و مرسوم افست، باعث شده است تا بهترین انتخاب برای چاپ های بین ٠٠٠/٣٠٠ – ٣٠٠ نسخه باشد. معمولاً برای تیراژ پایین تر ار آن با از دست دادن قدری کیفیت می توان از چاپ دیجیتال استفاده کرد و برای بالاتر از آن از هلیو می توان استفاده کرد که از کیفیت بهتری نسبت به افست برخوردار است.

 

================

حالا  از متن بالا هر نفر یک سوال طرح  نمائید  و بیشتر نه چون باید به همه برسه ، سوال و جواب را به صورت خصوی برای من ارسسال میکنید و سوال  را به تنهایی  بعنوان یاد داشت و نظر اینجا ثبت میکنید تا دیگر دوستان بتونند  ببینند و سوال تکراری  ننویسند  در ضمن  ایملی که میتونیدارتباط داشته باشید azizagha@gmail.com

برای جلسه آینده هم  ذکر  روزدوشنبه یا قاضی الحاجات (ای برآرنده حاجات)- صد مرتبه   90 تا  خودتون بخونید  10تا از اون ذکر رو  سر کلاس باهم خواهیم خواند، گرافیست عزیزی هم که   قرار شد قبول زحمت نموده  وبرایمان  حافظ بخونه  با آمادگی قبلی و مرور شعری که انتخاب میکند سر کلاس حضور داشته باشن .

موفق باشید  

 

 منبع: احمدی، مهدی، طراحی تا چاپ

  نظرات ()
کار گاه ارتباط تصویری 2 ( تقوقم و بروشور) نویسنده: جلال عطارزاده - ۱۳۸٩/٧/٤

سلام به دانشجویان عزیز و عزیزان دانشجو  این ترم در خدمت شما هستم به بهانه  درسی تحت عنوان تکنولوژی 2  قرار هست به یاری خدا هر  هفته شنبه ها  از ساعت ۴۵ :٧ تا ساعت چند ... بعد از ظهر در خدمت شما باشم و در مورد  چگونگی طراحی  و گرافیک تقویم ، بروشور و جلد سی دی  براتون  بگم و نمونه های  ارائه کنم تا  شما  خودتون  اقدام به طراحی  نمونه های جدید و خلاق نمائید .

در جلسه اول که شنبه پیش برگزار شد  دوستان و دانشجویان عزیز حاضر  خواستند که خاص  باشند که  نه خاص  خاص چون این روزها افراد  خوب بسیار هستند و  زمان زمانی است که برای حضور در بازار گرافیک  باید خیلی خیلی خوب بود برای همین به هم قول دادیم که سعی کنیم از آنچه که در ترمهای پیش بودیم پا فراتر گذاشته و به گونه ای ارائه اتود و انجام  پروژه نمائیم که همه در روز ژوژمان وقتی کار شما رو نگاه  میکنند انگشت به دهان مانده و تعجب کنند که  این کار ها کار های دانشجویی است یا ....

و قرار برا این شد که دانشجویان عزیز  برای  جلسه آینده  ١٠ نمونه  سر رسید   انتخاب و آن  را آنالیز کرده و به قولی مهندسی معکوس نمایند و  کار دیگر اینکه  اگر مایل بودید بیشتر کار کنید که زود تر خاص شوید برای  تقویم  در  انواع مختلف  برای هر کدام چهار نمونه اتود اراده نمایند  :

1-      ده نمونه سر رسید و تجزیه و تحلیل عناصر آن

2-    اتود برای سر رسید

 آنها که می خواهند زود  خاص شوند هفته آینده ١٠ مهر  برای موارد زیر اتود بیاورند

3-      تقویم دیواری 

4-      تقویم جیبی

5-      تقویم روزمیزی

 

ارائه اتود ها میتواند اجرای دستی یا  پرینت  یا فایل  کامپیوتری باشد.

 و دیگر اینکه :

قرار بر این شد  در ارائه نهایی سه نوع تقویم از دانشجویان خواسته شود و یک نمونه از چهار عنوان  بعنوان کار اصلی با  اجرای ١٢ ماه و چهار فصل و سه نمونه دیگر دو صفحه مقابل  یا یک صفحه بسته به نوع تقویم  برای دیواری و رو میزی یک صفحه و سر رسید و جیبی دو صفحه رو برو

 

نکته مهم

مطالب مربوط به  گرافیک تقویم را مطالعه کنید  پرسش خواهد شد

حتما یاد داشت بزارید  و حضور اینترنتی خود را در هر هفته اعلام نمائید .

موفق باشید

  نظرات ()
مطالب اخیر صفحه آرایی بهمن 95 اولین جلسه طراحی پوستربهمن 95 ژوژمان درس صفحه آرای 12 دی ماه 95 متن کتاب وصایای امام علی (ع) برای صفحه آرایی کتاب در باره طراحی و صفحه آرایی کتاب صفحه آرایی روی جلد مجله صفحه آرایی / گرید و پایه کار ارایه فصل اول و دوم کتاب صفحه آرایی اولین جلسه 95/7/4 ویژه دانشجویان درس پوستر
کلمات کلیدی وبلاگ گرافیک (٥) پوستر (٤) دانشجو (۳) سی دی (۳) بسته بندی (۳) تقویم (۳) کاتالوگ (۳) بروشور (۳) کارخانه (٢) گرافیک سی دی (٢) گرافیست (٢) تلاش (۱) اخلاقی (۱) فرم (۱) رجیستر (۱) زینک (۱) کلمه (۱) کالا (۱) روش (۱) ترسیم (۱) ویدئو (۱) چاپ (۱) خاص (۱) cd (۱) صفحه آرایی (۱) بیست (۱) نظر خواهی (۱) خدا (۱) توکل (۱) اخلاق (۱) شریعتی (۱) خلاقیت (۱) طراحی (۱) مهربان (۱) فال حافظ (۱) مهندسی (۱) جمله (۱) حافظ (۱) سوال (۱) ارتباط (۱) مصلحت (۱) خالق (۱) طراحی سی دی (۱) گرید (۱) چند وجهی (۱) پنج ضلعی (۱) شیوه های طراحی (۱) اعلان درس (۱) ژوژمان دی ماه 91 (۱) تکنو لوژی 2 (۱) روی جلد مجله (۱) نجج البلاغه (۱) وصیتنامه حضرت علی (ع) (۱) ژوژمان تیر 92 (۱) لکه های اتفاقی (۱) سوالات شناخت هنر گرافیک1 (۱) پایه کار (۱) سحر غریب (۱) مهندسی اخلاق (۱) ضمیر نا خود آگاه (۱) دستگاه چاپ شخصی (۱) درس آخر چاپ (۱) ژوزمان (۱) قبل از متن (۱) روکش جلد (۱) لب جلو (۱) صفحه صمت چپ (۱) کاست (۱) سر رسید (۱) تست (۱) تاریخ هنر (۱) ژوژمان (۱) تکنولوژی دو (۱) مدیر مسئول (۱) گسترده (۱) منظم (۱) کلاس مجازی (۱) چهار گزینه ای (۱) تقویم دیواری (۱) لیتو گرافی (۱)
دوستان من عزيزستان سوپر گرافیک آموزش گرافیک دختری بنام هما خلاقیت در طراحی یک گرافیست تنها تمام دانشجویان من گرافيک و قصص الالنبيا علیرضا حصارکی.طراح گرافیک ورزش ایرانی پرتال زیگور طراح قالب